logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
År - Design
År - Modell
År - Utgivning
Arkeologisk period
Datum - Dagens föremålDatum [ÅÅÅÅ-MM-DD] då föremålet visas som "Dagens föremål" i webCarlotta
Datum - Reproduktion
Geologisk period
Månad - Månadens föremålMånadsnummer [ÅÅÅÅ-MM] då föremålet visas som "Månadens föremål" i webCarlotta
Månad - Månadens fotografiMånadsnummer [ÅÅÅÅ] då föremålet visas som "Månadens fotografi" i webCarlotta
Tidpunkt - Annan anknytningFörtydligas i toleransen.
Tidpunkt - Användning
Tidpunkt - Död
Tidpunkt - Födelse
Tidpunkt - Företagets grundande
Tidpunkt - Företagets upphörande
Tidpunkt - Förvärv i fält
Tidpunkt - Förvärv till museetTidpunkt då objektet förvärvades till museet.
Tidpunkt - Fotografering
Tidpunkt - Historisk händelseVilken händelse anges i toleransen.
Tidpunkt - Modellnamn
Tidpunkt - Öppnad/startTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) börjar. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - Premiär
Tidpunkt - Stängd/slutTidpunkt för när en händelse (t.ex. en utställning) slutar. Anges år-månad-dag, t.ex. 2009-10-12. Om exakt datum saknas ange år och månad, eller bara år.
Tidpunkt - Tillverkning
Tidpunkt - Tryckning
Tidpunkt - Utgrävningsslut
Tidpunkt - Utgrävningsstart
Tidpunkt - Verksamhetsslut
Tidpunkt - Verksamhetsstart
Tidpunkt - Annan anknytning
Tidsstämpel för kommentar
Tillkomstår