logo

Carlotta - the museum database

Data elementLitteraturhänvisning

CountValue
1"Aktiebolaget Transmarin, Hundra år av rederihistoria, Rederiaktiebolaget Kärnan 1897-1923, Aktiebolaget Transmarin 1916-1997" av Olof Jönsson.
1"Boende med framtidstro" av Jan Fredriksson sid 95
1"Boende med framtidstro" av Jan Fredriksson sid 99
1"Delsbodräkterna" utgiven av Delsbo Hembygdsförening, med komentarer av Bror Jonsson
1"Design vad är det?", Kring Kärnan 33
1"Det gamla Helsingborg" Del XIII omslagsfoto sid2 1993
1"Från Njals saga till år 2000" Helsingborg i litteraturen under 1000 år, Bibliografi Åsa Rausing-Roos
1"Gestalter och öden, en krönika kring porträtten på Öveds kloster" av Elisabeth Funck. Finns i arkivet under Personalia.
1"Helgeandsholmen- 1000 år i Stockholms Ström". Borås. 1982.
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 101, fyra förlägare 1984
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 108, fyraförlägare 1984.
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 109, fyraförlägare 1984.
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 64, Fyra förlägare 1984
2"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 71, fyra förlägare 1984
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 71, Fyra förlägare 1984.
1"Helsingborg bilder & minesbilder" sid 96, Fyraförläggare 1984.
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra färläggare 1984 sid 106-107
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra förlägare 1984, sid 111
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984 omslagsbild
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984 sid 124
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984 sid 60
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra förläggare 1984, sid 104
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 110
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 12
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 17
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 34
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 4
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 53
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 54
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 61
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 71
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 8
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 84
2"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 86
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 97
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 106-107, Fyra förläggare 1983.
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 113, Fyra förläggare 1984
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 33, Fyra förlägare 1984.
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 6, fyra förlägare 1984
1"helsingborg bilder & minnesbilder" sid 71, Fyra förlägare 1984.
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 74, Fyra förlägare 1984
3"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 87, Fyra Förlägare 1984
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 89, Fyra förlägare 1984
1"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 9, fyra förlägare 1984
2"Helsingborg bilder & minnesbilder" sid 94, fyra förlägare 1984
1"Helsingborg minnen & minnesbilder" Fyra Förläggare 1984, sid 94
1"Helsingborgs historia del VI:2" sid 45
5"Historien om Olympia 1895-2000"
4"Historien om Olympia 1895-2000" 2009
8"Historien om Olympia 1895-2000" 2009, sid 213
1"Hjärtats rosor" Yngve von Schmidten, 1911
2"Hälsingborgs konserthus"
1"Hårarbete" av Anna Sparr, (1997) Specialarbete vid Katedralskolan, Lund
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 114
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 128
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 130
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 140
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 150
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 27
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 32
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 39
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 42
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 50
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 7
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr 82
1"Höganäskeramik Bruksgods ca 1830-1920", nr. 109
1"I utkanten av Svensk stad. Material och människor, arkiv och böcker" av Karin Gustavsson. Artikeln finns i boken "I utkanter och marginaler, 31 texter om kulturhistoria" utgiven av Nordiska museet 2015.
1"Johannes Mejers Kort Over Det Danske Rige" af N.E. Nørlund, bd. I, 1942, planche XXXVIII.
1"Järvsödräkten" av Leif Andersson och Margareta Ridderstedt
2"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 22
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958 sid. 26
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 34
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 38
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 39
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 59
2"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 9
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 98
1"Kattarpsboken - En Sockenkrönika" 1958 sid. 99
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 119
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 123-124
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 125
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 126
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 127
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 128
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 129
4"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 131
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 132
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 134
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 135
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 136
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 138
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 4
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 52
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 73
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 81
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 82
1"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958, sid 84
11"Kattarpsboken - En sockenkrönika" 1958.
1"Kattarpsboken En sockenkrönika" 1958, sid 50
1"Kattarpsboken En sockenkrönika" 1958, sid 62
1"Kattarpsboken En sockenkrönika" 1958, sid 95
1"Kattarpsboken En sockenkrönika" 1958, sid 96
1"Keramik 1000-1600". Lund .1976, nr 483
1"Kulturen 1947", bild 35:3 (4 & 5),
1"Kulturen" 1947. bild 33:3, (avbildn)
1"Lundafynd- en bilderbok". Karlshamn 1970.
1"Med Helsinborg i sökaren".2013 sid 197
1"Med Helsingborg i söckaren". 2013 sid 156
1"Med Helsingborg i söckaren". 2013 sid 167
1"Med Helsingborg i söckaren". 2013 sid 168
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 Kring Kärnan 39 Sid 188
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 121
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 142
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 146
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 165
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 166
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 181
1"Med Helsingborg i sökaren" 2013 sid 193
1"Med Helsingborg i sökaren"- 2013 sid 196
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 100
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 101
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 102
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 103
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 104
1"med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 107
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 108
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 109
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 110
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 111
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 112
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 113
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 114
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 115
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 116
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 117
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 118
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 119
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 120
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 122
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 123
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 124
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 125
2"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 126
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 128
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 129
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 130
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 131
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 132
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 133
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 134
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 135
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 136
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 138
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 139
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 140
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 143
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 144
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 145
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 146
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 148
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 149
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 150
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 151
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 153
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 154
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 155
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 157
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 158
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 159
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 160
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 162
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 163
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 164
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 169
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 170
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 171
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 172
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 173
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 174
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 175
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 176
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 177
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 178
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 179
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 183
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 184
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 185
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 186
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 187
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 189
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 190
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 191
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 192
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 194
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 195
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 198
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 199
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 2
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 200
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 201
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 202
2"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 203
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 204
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 205
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 206
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 207
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 209
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 210
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 211
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 212
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 213
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 214
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 215
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 219
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 220
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 221
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 222
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 223
1"med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 44. Under andra världskriget testades och kördes några av spårvägens bussar med hjälp av gengas. Efter fem minuters eldning nåddes tillräkgt tryck för att motorn skulle gå jämt. Testrundorna som följde visade att bussen höll tidtabellen.
1"med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 45. Strax innan årets slut 1939 skapades en 70 meter lång skyddstunnel i landborgen. Tunneln löpte från Terasstraporna till Hallbergs trappor.
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 47
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 48
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 50
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 52
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 53
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 54.
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 55
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 56
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 57
1"med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 59
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 61
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 62
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 63
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 65
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 66
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 67
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 Sid 68
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 69
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 71
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 72
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 73
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 74
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 75
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 76
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 77
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 78
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 79
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 80
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 82
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 83
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 84
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 85
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 87
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 88
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 90
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 91
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 92
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 93
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 94
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 95
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 97
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 98
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid 99
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid152
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid216
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid70
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid81
1"Med Helsingborg i sökaren". 2013 sid86
1"med Helsingborg i sökaren". 213 sid 105
1"Med Helsingborg i sökaren". sid 64
1"Med Helsingborg i sökaren".2013 sid 106
1"med helsingborg i sökaren".2013 sid 46
1"Med Helsingborg i sökaren".2013 sid 51
1"med Helsingborg i sökaren".2013 sid 58
1"Med Helsingborg i sökaren"2013 sid 141
1"Med Helsingborg i söklaren". 2013 sid 218
1"Med Helsingborgi sökaren". 2013 sid 60
1"Med Helsinghborg i sökaren". 2013 sid 89
1"Medeltiden och arkeologin, festskrift till Erik Cinthio"
1"Medg Helsingborg i sökaren". 2013 sid 180
1"Min ungdoms visor" Yngve von Schmidten, 1909
5"Minnen av handskmakeri i Hälsingborg" av Algot Andersson s. 23-24 där det handlar om smuggling med hjälp av pluntor: "Rätt som det var, en eller två gånger i veckan, kunde han säga: "Nej, nu får man ha till en extra go cigar idag"; tog han av sig kläderna och satte på sig in på bara kroppen en medhavd koppardamejeanne, rymmande ca 3-5 liter, formad efter hans i övrigt fylliga figur, och spände fast den med vidsittande remmar, med ylletröjan och kläderna utanpå, och så begav han sig iväg."
1"Mittelalrerliche Gläser", C.J. Lamm 1930, Band I s. 352, Band II Tafel 99, 100, 101-103 "A short history of Glass", Chloe Zervick 1990.
1"På hemmets mark" Yngve von Schmidten, 1910
2"Pålsjö förr och nu - från fiskeläge till gräddhylla"
1"Sjöfolk och fartyg från Nordvästskåne 1836-1960" BB Malmsten. (speciellt del tre)
1"Uppgrävt förflutet för PK-Banken i Lund". Malmö. 1976