logo

Carlotta - the museum database

Data elementYrke

CountValue
34adjunkt
2adjutant
1administrativ chef på Stadsbyggnadskontoret
14advokat
1advokat, privat
4affärsbiträde
2affärschef
1affärsinehavare
3affärsinnehavare
1affärsintendent
4affärsman
1affischör
4agent
1agitator
12agronom
2akademiritmästare
1akrobat
1aktivarie
1Aktuarie i generaltullstyrelsen
1akvarellmålare
2alkemist
1Allmogemålare
1amanauens
8amanuens
1amatörentomolg (skalbaggssamlare)
1amatörentomolog
1amatörfotograf
1amatörkonstnär
1ambassadör
1amerikansk proffsboxare
7amiral
1amiralitetskammarråd
1ammanuens
1andre kapten
1andre stadsfogden
1animatör
1antenntillverkare
1antikexpert
21antikhandlare
1antikvariat
13antikvarie
1antikvarie, vik.
6antikvitetshandlare
17apotekare
1arbbetade på Grafiska Museet i Hbg.
1Arbetade på restaurang
6arbetare
2arbetsförman
1arbetskarl
1arbetsledare
1arbetsledare SAS
1arbetsstudieman
1ark
6arkeolog
69arkitekt
1Arkitekt, fältarbetare
2arkitekt SAR
1arkivarie
1arkivråd
1armé officer
1arrangemanskoordinator
1arrangör
7arrendator
2art director
1artillerist
12artist
1arvfurste
1assesor
1assesorska
6assessor
1assessor i Svea hovrätt
3assistent
1astrolog
1astronom
1auditör
4auktionsförrättare
1auktionshandlare
1auktionskomissarie
1auktoriserad guide
1Auskultant vid V Ullmans folkhögskola
1automobilförman
1avd. chef Sofiero
5avdelningschef
1avdelningschef Skåne-Hallands utsädes AB, Hbg, sedan Weibulls i Landskrona.
1avdelningsföreståndare