logo

Carlotta - the museum database

bild

26-2007:4 :: interiörer, scener, övriga

Object description
Bilden föreställer ett hörn av ett rum, i mitten ett fönster med tunna gardiner för. Väggarna runt fönstret är helt fyllda med fotografier och kort med olika radiosignaturer. Under fönstret flera bord med radioutrustning. Där står också en jordglob. I bilden vänstra hörn en del av en säng, på vilken ligger en man som har hörlurar på sig samt skor och slips.