logo

Carlotta - the museum database

4180-2011 :: pappersdocka

Object description

Objektet består av tre stycken vuxna klippdockor, två barn samt två hundar. Dessutom två huvuden med ett antal tillhörande mans och kvinnodräkter samt några olika hattar . Totalt 33 delobjekt. På baksidan av några dräkter sitter en liten remsa upptill, så att man kunnat fästa huvudet på dräkten.

Pappersdockorna låg i ett vitt kuvert, 4180-2011:29. Objekt 4179--4182-2011 låg tillsammans i ett kuvert.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.