logo

Carlotta - the museum database

bild

21-263 :: fotografi

Object description
Bäckagården, stugan sedd framifrån.