logo

Carlotta - the museum database

117-85 :: kvarnsten

Object description
Stenen funnen vid arkeologisk undersökning av Torborna hög, Ramlösa 521. Raus, Skåne 1974