logo

Carlotta - the museum database

bild

13-255 :: fotografi

Object description
fotografi av altartavla föreställande Jungfru Maria.