logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2018_003 :: fotografi

Object description
Interiörbild från byggnaden vari Helsingborgs mjölkcentral låg. Mjölkcentralen upphörde 1991 och sedan dess har byggnaden förfallit. Bilden visar en förfallen byggnad med graffitimålningar.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
DIG_2018_003
Motivkategori
arkitektur, i staden; interiörer
OCM
234; 348
Motivord
graffiti; interiör; ruin
Svenska ämnesord
graffiti; mjölk
Företagsnamn - Fotograf
Kulturmagasinet/Helsingborgs museer
Personnamn - Fotograf
Bank, Anna
Gruppering
Foto
Tidpunkt - Fotografering
2017-10-24
Fototeknik - Svartvit, färg
färg
Mediatyp - Analog, digital
digital
Fototeknik - Positiv, negativ
positiv
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
påsiktsbild
Beskrivning
Interiörbild från byggnaden vari Helsingborgs mjölkcentral låg. Mjölkcentralen upphörde 1991 och sedan dess har byggnaden förfallit. Bilden visar en förfallen byggnad med graffitimålningar.
Historik
1960 presenterades det nya konsumtionsmjölksmejeriet i Helsingborg i Svenska mejeritidningen. Liksom i Lunnarp ritades mejeriet av SMR: s tekniska avdelning under ledning av Ingemar Jönsson. På en 30000 kvadratmeter stor tomt vid Olympia, byggdes mejeriet i två våningar och källare. Ångcentralen placerades fristående och bestyckades med en oljeeldad Eckrohrångpanna från AB generator som producerade 3,5 ton ånga per timme. En uppställningsplats för bilarna cementerades och ett enkelt skärmtak byggdes. Kontorsbyggnaden planerades, men byggdes något senare än mejeriet i övrigt. Mjölkinvägningen ordnades för 50-liters mjölkkannor med ett transportband vid lastkajen. Mjölkavverkningen planerades till 10000 liter per timme och utrustningen köptes av AB Separator. Vattenförsörjningen tryggades med en egen brunn med 105 meters djup. Väggarna var klädda i dekorativ Ifömosaik. Källa: "Mejeribyggnader i Skåne Inventering, 2005-2006 av Henrik Borg" Länsstyrelsen i Skåne ; Före detta mjölkpaketeringen (Källa Bygglovsarkivet)
Företagsnamn - Avbildat
Helsingborgs Mjölkcentral
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Län - Avbildat
Skåne
Kommun - Avbildad
Helsingborg
Gata - Avbildad
Mejerigatan
Byggnad - Avbildad
Helsingborgs Mjölkcentral
Plats - Fotografering
Helsingborgs Mjölkcentral
Licens - media
In Copyright

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.