logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2018_003 :: fotografi

Object description
Interiörbild från byggnaden vari Helsingborgs mjölkcentral låg. Mjölkcentralen upphörde 1991 och sedan dess har byggnaden förfallit. Bilden visar en förfallen byggnad med graffitimålningar.