logo

Carlotta - the museum database

bild

1817-2016 :: fotografi

Object description
"TRiangeln", f.d. spårvagnsstallet vid Industrigatan.
Object description
Pos. Industrigatans västra sida, foto mot norr.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
1817-2016
Arkivreferens
dnr 493/2013
Motivkategori
arkitektur, i staden
OCM
495
Motivord
garage; busstation
Personnamn - Fotograf
Siversson, Nils-Åke
Gruppering
Foto
Personnamn - Rättighetsinnehavare
Siversson, Nils-Åke
Tidpunkt - Fotografering
1990
Material - Bildbärare
plast
Fototeknik - Svartvit, färg
svartvit
Fototeknik - Positiv, negativ
negativ
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
genomsiktsbild
Höjd
6 cm
Bredd
7 cm
Beskrivning
"TRiangeln", f.d. spårvagnsstallet vid Industrigatan.; Pos. Industrigatans västra sida, foto mot norr.
Historik
år 1990 hade byggnadens västra fasad inte mindre än tjugosex fönster i "höjdformat" Nu år 2014 är samtliga fönster igenmurade och gaturummet har förlorat karaktär. N-Å Siversson.
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Län - Avbildat
Malmöhus
Kommun - Avbildad
Helsingborg
Stadsdel - Avbildad
Planteringen
Gata - Avbildad
Industrigatan
Samlingsnamn
Nils-Åke Siversson
Förvärvsomständigheter - Till museet
inköp
Personnamn - Förvärvat från
Siversson, Nils-Åke
Licens - media
In Copyright

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.