logo

Carlotta - the museum database

bild

1817-2016 :: fotografi

Object description
"TRiangeln", f.d. spårvagnsstallet vid Industrigatan.
Object description
Pos. Industrigatans västra sida, foto mot norr.