logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2019_015 :: fotografi

Object description
Porträtt av Lars Brunell.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
DIG_2019_015
Arkivreferens
se bilaga
Motivkategori
mansporträtt
OCM
855
Motivord
man; mansporträtt
Svenska ämnesord
vuxna
Gruppering
Foto
Tidpunkt - Fotografering
1930-tal [omkring]
Fototeknik - Svartvit, färg
svartvit
Mediatyp - Analog, digital
analog
Fototeknik - Positiv, negativ
positiv
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
påsiktsbild
Beskrivning
Porträtt av Lars Brunell.
Historik

Född i Osby, efter studentexamen i Kristianstad skrevs han i Lunds Universitet 1884. Gick provår vid Norra realskolan i Stockholm och tjänstgjorde sen som extralärare i Malmöhögre allmänna läroverk i tio år tills han 1904 utnämndes till adjunkt vid helsingborgs högre allmänna läroverk för gossar i engelska, franska och svenska. Han var även lärare vid Ebba Lundbergs gymnastium för flickor från 1904 tills sklan lades ner 1931. Han tjänstgjorde också som språklärare vid Helsingborgs handelsgymnasium.

Gift med Anna född Kiander och far till Hans-Erik Brunell.

Litteraturhänvisning
Minnen från Hälsningborg och dess skola, 1928, sid. 20-21 [bilaga]
Källuppgifter
Memorian ur okänd tidskrift [bilaga]
Personnamn - Avbildad
Brunell, Lars
Plats - Fotografering
Malmö
Samtidiga förvärv
264--271-2019, DIG_2019_014-015
Tidpunkt - Förvärv till museet
2019- 02-07
Förvärvsomständigheter - Till museet
gåva
Personnamn - Förvärvat från
Reimertz, Lillemor
Licens - media
In Copyright

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.