logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2019_242 :: fotografi

Object description
Bilden föreställer från Hofverbergsgatan tomten mellan Röamöllegatan och OD krooksgata. I förgrunden en gatsnutt, där bakom en öde tomt med buskar och gräs. I bakgrunden flervåningshus.
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.