logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2019_473 :: fotografi

Object description
Bilden föreställer kasern sedd från Ängelholmsvägen efter trädfällning från nya HD. I förgrunden en väg, där bakom en yta med avverkade träd. I bakgrunden till höger skogsdunge och vänster om den kaserns byggnaden.
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.