logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2019_539 :: fotografi

Object description
Bilden föreställer hörnan S Stenbocksgatan Tranemansgatan 50. I förgrunden en gatukorsning. Till vänster en grupp människor. Mitt i bild ett treplanhus som håller på att rivas av en stor grävmaskin. Till höger också en treplansbyggnad.
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.