logo

Carlotta - the museum database

bild

8-12b:02 :: arkitektur, i staden

Object description
Bilden föreställer Gårdsinteriör Fågelsångsgatan 7 1908. I förgrunden en innergård med en liten trädgårdstäppa. Mitt i bild ett enplanshus, där bakom husfasader. På gården står en man respektive en kvinna. Kvinnan matar sex stycken hönor och en tupp.
  • Delobjektnummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.