logo

Carlotta - the museum database

1438-2019 :: reklam, reklamskylt, skylt

Object description
Ett Z i trä i röd och blå färg. Har en papperslapp fasttejpad på undersidan. Har flera sprickor och färgen flagnar.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.