logo

Carlotta - the museum database

bild

2671-2018 :: fotografi

Object description
Fotografi av ett formellt brev från den Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen till Köbenhavns Kommunale Ingeniörsforbund.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
2671-2018
Motivkategori
föremål
Motivord
brev
Svenska ämnesord
brev
Gruppering
Foto
Signering, påskrift, stämpling
Då Köbenhavn Kommunale Ingeniörsforbund idag håller sitt 25-års möte, vill Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen till Eder framföra sin hjärtliga lyckönskan till det arbete, som av förbundet och dess enskilda medlemmar med stor skicklighet och energi nedlagts i Nordens största stad, vars många och svåra tekniska problem icke minst under de senaste 25 åren lösts på ett sätt, som tillvunnit sig det varmaste erkännande långt utanför Danmarks gränser. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen önskar Edert förbund fortsatt framgång till heder för både Edert förbund och för Nordens kommunaltekniker i allmänhet. Stockholm den 27 maj 1932,
Tidpunkt - Fotografering
1930-tal
Material - Bildbärare
glas
Fototeknik - Svartvit, färg
svartvit
Mediatyp - Analog, digital
analog
Fototeknik - Positiv, negativ
negativ
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
genomsiktsbild
Höjd
12 cm
Bredd
16,5 cm
Beskrivning
Fotografi av ett formellt brev från den Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen till Köbenhavns Kommunale Ingeniörsforbund.
Historik
En samling fotografier och teckningar som avbildar Helsingborgs krematorium även känt som Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning. vid dess byggande, när det är färdigbyggt men även personer runtomkring detta projekt och andra diverse bilder.
Samtidiga förvärv
2617--2742-2018
Tidpunkt - Förvärv till museet
2018
Förvärvsomständigheter - Till museet
gåva
Företagsnamn - Förvärvat från
Kyrkogårdsförvaltningen
Licens - media
Public Domain Mark

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.