logo

Carlotta - the museum database

bild

720-2020 :: grafik

Object description
Det sk. Hogenburgska sticket. Äldre avbildning av Helsingborg. I Bladet är hämtat ur en ny upplaga av det Braunska verket, utgiven i Amsterdam vid 1600-talets mitt och försedd med titeln Theatrum Praecipurarum urbium Europae plagam (Framställning av Europas märkligaste städer). Helsingborg avbildas i kavaljersperspektiv från sundet. På landborgen tronar Helsingborgs slott med Kärnan, men i övrigt ligger bebyggelsen i den sk lågstaden.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.