logo

Carlotta - the museum database

bild

1049-2020 :: fotografi

Object description
Bilden föreställer låga murar fyllda med material och bakomdem ett plank. I förgrunden byggnadsarbetare och i bakgrunden en byggnad, paviljong.
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.