logo

Carlotta - the museum database

1246-2020 :: fotografi

Object description
Fotografi som avbildar 3 unga män som är anknutna till hamnfärjan Kvick. Den unga mannen ståendes i mitten är Sigfrid Person och troligen anknuten till Elis Wadstein via familj eller vänner. Se även 1249-2020 och 371-2019:78
Sakord
fotografi
Inventarienummer
1246-2020
Motivkategori
grupporträtt
Motivord
flagga; hatt; mansklädsel
Svenska ämnesord
ateljéfotografi; porträttfotografi
Företagsnamn - Fotograf
Dahlquist, Carl
Personnamn - Fotograf
Dahlquist, Carl
Gruppering
Foto
Stad - Tillverkning
Helsingborg
Signering, påskrift, stämpling
C. Dahlquist, Kongl. Hof-Fotograf, Helsingborg, Prisbelönt: Helsingborg 1882. Plåten förvaras för efterbeställningar.
Tidpunkt - Fotografering
1890-tal [Osäker]; Tidigt 1900-tal [Osäker]
Material - Bildbärare
papper
Fototeknik - Svartvit, färg
svartvit
Mediatyp - Analog, digital
analog
Fototeknik - Positiv, negativ
positiv
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
påsiktsbild
Inramad/monterad
monterad
Höjd
16,5 cm
Bredd
10,5 cm
Beskrivning
Fotografi som avbildar 3 unga män som är anknutna till hamnfärjan Kvick. Den unga mannen ståendes i mitten är Sigfrid Person och troligen anknuten till Elis Wadstein via familj eller vänner. Se även 1249-2020 och 371-2019:78
Historik
Familje fotografier från Elis Wadsteins dödsbo som Helsingborgs museum fritt kunna välja från och beskrivs i 1942 årsberättelse: ""Elis Wadstein donation. En större kollektion har under året införlivats med museets samlingar genom rentieren Elis Wadsteins testamentariska förordnande, enligt vilket museet fick rätt att av hans bo uttaga sådana föremål, som kunde lämpa sig för utställning på museet. I kvarlåtenskapen ingingo ett stort antal konstverk, konstindustriella föremål, möbler, silver, böcker m.m. En stor del av föremålen härrörde från ett gammalt hälsingborgshem, då rentier Wadstein nämligen ärvt dem efter sina fosterföräldrar, hamnkaptenen F. J Jeppson i Hälsingborg och hans maka f. Scherber. Under sådana förhållanden övertog museet huvuddelen av i boet ingående möbler och inventarier, däribland åtskilligt bordssilver av gammal hälsingborgstillverkning, jämte hela konstsamlingen - med undantag av en holländsk marinmålning, som testamenterats till Hälsingborgs sjöfartsförening. Inalles omfattade konstsamlingen ett 40-tal tavlor, därav några av svenska konstnärer - Georg von Rosen, Egron Lundgren och Ivar Arosenius - medan huvuddelen representerade holländskt måleri.""
Fartygsnamn - Avbildat
Kvick
Personnamn - Avbildad
Person, Sigfrid
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Län - Avbildat
Malmöhus
Stad - Avbildad
Helsingborg
Samtidiga förvärv
296--324-2019; 325--359-2019; 349--603-42; 730--780-2020; 1150-2020. 1152--1276-2020, 1307--1308-2020
Tidpunkt - Förvärv till museet
1942-04-23
Förvärvsomständigheter - Till museet
testamentarisk gåva
Personnamn - Förvärvat från
Wadstein, Elis
Licens - media
Public Domain Mark

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.