logo

Carlotta - the museum database

1246-2020 :: fotografi

Object description
Fotografi som avbildar 3 unga män som är anknutna till hamnfärjan Kvick. Den unga mannen ståendes i mitten är Sigfrid Person och troligen anknuten till Elis Wadstein via familj eller vänner. Se även 1249-2020 och 371-2019:78
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (2)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.