logo

Carlotta - the museum database

1308-2020 :: fotografi

Object description
Fotografi som avbildar Frans Joseph Jeppson taget i Newcastle, England. Vilket verkar ha blivit modifierad med ritade linjer på ansiktet. Frans var Eleonora Jepsons make och fosterfar till Elis Wadstein.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
1308-2020
Motivkategori
mansporträtt
Motivord
mansklädsel
Svenska ämnesord
ateljéfotografi; porträttfotografi
Företagsnamn - Fotograf
The Misses Carrick
Personnamn - Fotograf
The Misses Carrick
Gruppering
Foto
Stad - Tillverkning
Newcastle upon Tyne
Signering, påskrift, stämpling
F. J. Jepson; The Misses Carrick, 14 Grey St. Newcastle on Tyne.
Tidpunkt - Fotografering
1800-tal
Material - Bildbärare
papper
Fototeknik - Svartvit, färg
svartvit
Mediatyp - Analog, digital
analog
Fototeknik - Positiv, negativ
positiv
Fototeknik - Påsikts-, genomsiktsbild
påsiktsbild
Inramad/monterad
Monterad
Höjd
10 cm
Bredd
6 cm
Beskrivning
Fotografi som avbildar Frans Joseph Jeppson taget i Newcastle, England. Vilket verkar ha blivit modifierad med ritade linjer på ansiktet. Frans var Eleonora Jepsons make och fosterfar till Elis Wadstein.
Historik
Familje fotografier från Elis Wadsteins dödsbo som Helsingborgs museum fritt kunna välja från och beskrivs i 1942 årsberättelse: ""Elis Wadstein donation. En större kollektion har under året införlivats med museets samlingar genom rentieren Elis Wadsteins testamentariska förordnande, enligt vilket museet fick rätt att av hans bo uttaga sådana föremål, som kunde lämpa sig för utställning på museet. I kvarlåtenskapen ingingo ett stort antal konstverk, konstindustriella föremål, möbler, silver, böcker m.m. En stor del av föremålen härrörde från ett gammalt hälsingborgshem, då rentier Wadstein nämligen ärvt dem efter sina fosterföräldrar, hamnkaptenen F. J Jeppson i Hälsingborg och hans maka f. Scherber. Under sådana förhållanden övertog museet huvuddelen av i boet ingående möbler och inventarier, däribland åtskilligt bordssilver av gammal hälsingborgstillverkning, jämte hela konstsamlingen - med undantag av en holländsk marinmålning, som testamenterats till Hälsingborgs sjöfartsförening. Inalles omfattade konstsamlingen ett 40-tal tavlor, därav några av svenska konstnärer - Georg von Rosen, Egron Lundgren och Ivar Arosenius - medan huvuddelen representerade holländskt måleri.""
Personnamn - Avbildad
Jeppson, Frans Joseph
Land - Avbildat
England
Stad - Avbildad
Newcastle upon Tyne
Samtidiga förvärv
1150-2020. 1152--1276-2020, 1307--1308-2020; 296--324-2019; 325--359-2019; 349--603-42; 730--780-2020
Tidpunkt - Förvärv till museet
1942-04-23
Förvärvsomständigheter - Till museet
testamentarisk gåva
Personnamn - Förvärvat från
Wadstein, Elis
Licens - media
Public Domain Mark

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.