logo

Carlotta - the museum database

bild

2420-2020 :: teckning, kopia

Object description

Porträtt i blyerts föreställande Rosalba Carriera. Kopia efter förmodat original.

Enligt uppgift i bifogat dokument ska porträttet vara en förstudie till en pasellmålning utförd ca 1730. - Fiktiv beskrivning, se även bifogat dokument.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.