logo

Carlotta - the museum database

Wadstein, Elis

Visat namn
Wadstein, Elis
Efternamn
Wadstein
Förnamn
Elis [tilltalsnamn]
Kön, Ålder
m
Tidpunkt - Födelse
1863
Tidpunkt - Död
1941- 11-18
Yrke
rentier
Historik
Enligt museets årsberättelse 1942: "Elis Wadstein donation. En större kollektion har under året införlivats med museets samlingar genom rentieren Elis Wadsteins testamentariska förordnande, enligt vilket museet fick rätt att av hans bo uttaga sådana föremål, som kunde lämpa sig för utställning på museet. I kvarlåtenskapen ingingo ett stort antal konstverk, konstindustriella föremål, möbler, silver, böcker m.m. En stor del av föremålen härrörde från ett gammalt hälsingborgshem, då rentier Wadstein nämligen ärvt dem efter sina fosterföräldrar, hamnkaptenen F. I Jeppson i Hälsingborg och hans maka f. Scherber. Under sådana förhållanden övertog museet huvuddelen av i boet ingående möbler och inventarier, däribland åtskilligt bordssilver av gammal hälsingborgstillverkning, jämte hela konstsamlingen - med undantag av en holländsk marinmålning, som testamenterats till Hälsingborgs sjöfartsförening. Inalles omfattade konstsamlingen ett 40-tal tavlor, därav några av svenska konstnärer - Georg von Rosen, Egron Lundgren och Ivar Arosenius - medan huvuddelen representerade holländskt måleri.; Elis Wadstein var systerson och fosterson till Eleonora Jepson, född Scherber, som var gift med hamnkapten Frans Josefh Jeppson.; Elis mamma hette Sophie Wadstein, född Scherber och hon var syster till Eleonora Jepson. Elis pappa hette Per Adolf Wadstein och kom ursprungligen från Trelleborg. De gifte sig i Helsingborg den 15/1 1857.
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus
Kommun
Helsingborg
Stad
Helsingborg
Adress - Bostad
Atterbomsgatan 5