logo

Carlotta - the museum database

Åkesson, Anders

Visat namn
Åkesson, Anders
Efternamn
Åkesson
Förnamn
Anders [tilltalsnamn]
Kön, Ålder
m
Tidpunkt - Födelse
1869-12-23
Tidpunkt - Död
1933
Tidpunkt - Verksamhetsstart
1908
Tidpunkt - Verksamhetsslut
1932
Yrke
museivaktmästare; vaktmästare
Historik
Vaktmästare vid museet i Helsingborg.; Anders Åkesson föddes i Vallby i Kristianstad län. Han utbildade sig först till möbelsnickare och kom efter läroåren i Simrishamn till Helsingborg, där han hade anställning hos olika firmor. 1903 började han som spårvagnsförare på den nyinrättade spårvägen. 1908 tillträdde han tjänsten som vaktmästare på det nybildade museet i Helsingborg och verkade där fram till sin död, kort före sin pensionering. Under tiden 1/1 -28/9 1933 då han dog var han tjänstledig (med Otto Holmström som vikarie) på grund av sjukdom.
Källuppgifter
Helsingborgs museums årsberättelse 1933, s. 1
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus; Skåne; Kristianstad [född]
Stad
Helsingborg; Simrishamn [utbildad]
Ort
Vallby [född]