logo

Carlotta - the museum database

Stenbock, Magnus

Visat namn
Stenbock, Magnus
Efternamn
Stenbock; Bock [i folkmun]
Förnamn
Magnus [tilltalsnamn]; Måns [i folkmun]
Kön, Ålder
m
Titel - Personens
greve
Tidpunkt - Födelse
1663-05-12
Tidpunkt - Död
1717-02-23
Yrke
militär
Historik

Stenbock var svensk generalguvernör över Skåne, och tvingades vid danskarnas infall i Skåne år 1709 tillsammans med den svenska armén, fly till Sverige. Från sitt läger i Växjö bröt han 1710 in i Skåne och slog den danska armén vid Helsingborg. Enligt en gammal myt, bestod Stenbocks armé till stor del av skåningar, "Måns Bock och hans skånska getapågar". Sanningen är istället den att Stenbocks armé till ytterst liten del utgjordes av skåningar. Antalet skåningar på den danska sidan var betydligt fler.

Han var chef för Kalmar regemente 1699, chef för Dalregementet 1700, generallöjtnant 1704, general 1705, generalguvernör i Skåne 1705, fältmarskalk 1713. Son till Gustav Otto Stenbock.

Stenbock deltog i slaget vid Narva 1700, slaget vid Kliszów 1702 och ledde den karolinska armén till seger i slaget vid Helsingborg 1710 och slaget vid Gadebusch 1712. Deltog i kapitulationen i Tönningen 6 maj 1713, och blev tillfångatagen samt fängslad på Fredrikshavns kastell norr om i Köpenhamn. Bitter över att han inte släpptes trots erlagd lösesumma planerade han flykt vilket uppdagades. Som straff sattes han i ett rum där några plankor utgjorde golv över en vattenpöl, där han dog efter mångårigt lidande den 23 februari 1717.

; Stenbock var svensk generalguvernör över Skåne, och tvingades vid danskarnas infall i Skåne år 1709 tillsammans med den svenska armén, fly till Sverige. Från sitt läger i Växjö bröt han 1710 in i Skåne och slog den danska armén vid Helsingborg. Enligt en gammal myt, bestod Stenbocks armé till stor del av skåningar, "Måns Bock och hans skånska getapågar". Sanningen är istället den att Stenbocks armé till ytterst liten del utgjordes av skåningar. Antalet skåningar på den danska sidan var betydligt fler. Som tack för segern vid Helsingborg blev han av det svenska riksrådet utnämnd till fältmarskalk, en utnämning Karl XII dock vägrade godkänna. Istället lät kungen honom ta plats i riksrådet. Först när Stenbock besegrat danska armen i slaget vid Gadebusch 1712 blev han utnämnd till fältmarskalk. 1713 blev han innesluten tillsammans med den svenska expeditionskåren i Tønning i Sønderjylland och tvingades kapitulera. Stenbock blev tillfångatagen och 1714 satt i fängelse på Frederikshavns kastel. Där fick han en mycket omild behandling och dog i fångenskap 1717. Källa: Vem är vem i skånsk historia av Jonny Ambrius.
Land
Sverige