logo

Carlotta - the museum database

Persson, Sigurd, Sigurd Persson

Visat namn
Persson, Sigurd; Sigurd Persson
Efternamn
Persson
Personnamn
Sigurd Persson
Förnamn
Sigurd [tilltalsnamn]
Kön, Ålder
m
Tidpunkt - Födelse
1914-11-22 [Helsingborg]
Tidpunkt - Död
2003-10-18 [Stockholm]
Yrke
formgivare; ädelsmed; skulptör
Historik

Sigurd Persson började som silversmed men har under en lång bana ständigt prövat nya genrer och bl.a verkat som glaskonstnär, designer och skulptör. Under 50- och 60-talet vardaglig industridesign (bestick, grytor, eleganta sopborstar), under 70- och 80-talet glas för Kosta, färgrikt och skulpturalt.

Kontinuerligt har han ställt ut exklusiva smycken i silver, guld och ädla stenar, liksom skrin, kannor och dosor. Sigurd Perssons arbeten präglas av stark formkänsla och vital förnyelse. Han är även formgivaren bakom femkronan.

;

Föräldrarna var guldsmeden Frithiof Persson (1881-1961) och hans hustru Lina (1881-1981). Familjen bodde i Stattena, Helsingborg, därefter på Tågaborg. Sigurd Persson gjorde sina första lärospån i faderns verkstad på Kullagatan och utbildades därefter vi Konstakademien i München och vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Han öppnade en egen ateljé i Stockholm 1942 och utvecklades därefter till att bli en av Sveriges mest framstående konsthantverkare.

Sigurd Persson arbetade med såväl kyrkligt som profant korpussilver i kraftfullt raffinerat enkel form, vidare med bestick och smycken. Som exempel på den stora bredden i Perssons arbeten kan nämnas dagens femkrona och hushållens diskborste, vardagsföremål vars upphovsman knappast någon reflekterar över.

Hans arbeten i främst silver och rostfritt stål finns i ett stort antal kyrkor och på en rad museer i Norden samt i Museum of Modern Art i New York. Helsingborgs museer har genom åren byggt upp en omfattande samling av Sigurd Perssons verk.

; Sigurd gjorde sina första lärospån i faderns verkstad på Kullagatan och utbildades därefter vid konstakademien i München och vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Han öppnade egen ateljé i Stockholm 1942 och utvecklades snart till att bli en av Sveriges mest framstående konsthantverkare. P. arbetade med såväl kyrkligt som profant korpussilver i kraftfull, raffinerad enkel form, vidare bestick och smycken. Som exempel på bredden i P:s arbeten kan nämnas dagens femkrona och vardagsföremål vars upphovsman knappast någon reflekterar över. Hans arbeten i främst silver och rostfritt finns i ett stort antal kyrkor och en rad museer i Norden samt i Museum of Modern Art i New York. I Hbg finns vid Sankt Jörgens plats sedan ett antal år Galleri Sigurd Persson. P. avled i Stockholm och är begravd i familjegraven på Pålsjö kyrkogård.
Källuppgifter
"Helsingborgs stadslexikon A-Ö" , 2006
Land
Sverige
Landskap
Skåne [född]; Uppland
Län
Malmöhus [född]; Stockholm
Kommun
Helsingborg [född]; Stockholm
Stad
Helsingborg [född]; Stockholm
Adress
Lilla hasselbacken, Djurgårdsslätten 78