logo

Carlotta - the museum database

Mårtensson, Torsten

Visat namn
Mårtensson, Torsten
Efternamn
Mårtensson
Förnamn
Torsten [tilltalsnamn]; Claes Torsten Gabriel
Kön, Ålder
m
Titel - Personens
filosofie doktor
Tidpunkt - Födelse
1889 [Helsingborg]
Tidpunkt - Död
1968
Tidpunkt - Verksamhetsstart
1920-tal
Tidpunkt - Verksamhetsslut
1950-tal
Yrke
museichef; filosofie doktor; intendent
Historik
Torsten Mårtensson föddes i Helsingborg och hans far var Helsingborgs- och Lundakonstnären Jöns Mårtensson. Torsten Mårtensson blev fil. dr. i Lund 1934 på en avhandling om "Helsingborgs slott under medeltiden". Redan som tjugofyraåring år 1913 blev han intendent vid Helsingborgs museum och kvarstod som chef där till sin pensionering. Mårtensson var ledamot av styrelsen för Skånes hembygdsförbund, ledamot i Helsingborgs stads historikkommité och startade utgivningen av Kring Kärnan, museets årsbok. Han publicerade också ett stort antal skrifter och skrev artiklar i tidningar och årsböcker, varav många rörde Helsingborgs historia.; Har varit chef för Helsingborgs Museum. Gift med Anna Mårtensson. Son till Jöns och Sofia Mårtensson. Bror till Signe och Ingeborg.
Källuppgifter
"Helsingborgs stadslexikon A-Ö" , 2006
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Skåne; Malmöhus
Kommun
Helsingborg [yrkes]
Stad
Helsingborg
Adress
Hälsovägen 11