logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2004_672 :: fotografi

Object description
Fotografi av vänthall för Hälsingborgs stads spårvägar vid Trädgårdsgatan, dåvarande Knutpunkten i Helsingborg. Husets fasad är klädd med kIinker. Fotografiet är märkt RS som troligtvis betyder Ragnar Siebke.
  • Inventarienummer (foto) - Föreställer (1)

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.