logo

Carlotta - the museum database

Pålsjö Fajansfabrik

Visat namn
Pålsjö Fajansfabrik
Företagsnamn
Pålsjö Fajansfabrik
Tidpunkt - Verksamhetsstart
1764
Tidpunkt - Verksamhetsslut
1774
Gruppering
Kultur
Historik
Grundades 1765 på Pålsjö gårds mark norr om Helsinborg, av vice häradshövdingen Michael Andreas Cöster. Pålsjö var vid denna tid den minsta av fajansfabrikerna i landsorten och den nådde ej upp till Sölvesborgsfabrikens konstnärliga nivå. Verksamheten varade till 1774.;

År 1759 fick den unge juristen Michael Andreas Cöster Pålsjö gård i gåva av sin mor. M.A. Cöster var fostrad i frihetstidens anda, landets invånare uppmanades att "bidra till landets förkovran, söka naturens dolda skatter och medverka till deras förädling." Full av entusiasm tog M.A. Cöster stora lån och lät rusta upp gård och egendom. Han började också leta kolfyndigheter på ägorna och fann dem efter flera år. Över stenkolsflötsen fann man lerarter av hög kvalitet som vid provbränning i Köpenhamn visade sig lämpliga för fajanstillverkning. År 1765 anlades en liten fabrik på ägorna där det tillverkades fat, skålar, terriner, vaser m.m. i ljusgult fajansgods överdraget av en vit tennglasyr. Många faktorer bidrog till att fabriken lade ner nio år senare. M.A. Cöster hade ansökt om lån och tillverkningsprivilegier för fajansfabriken men ärendet drog ut på tiden och när det väl kom var det försent. Ansökan om lån ur Manufakturfonden fördröjdes och den ekonomiska situationen för Cöster blev allt kärvare. Dessutom var det svårt att få avsättning för fajansgodset då det importerade engelska flintgodset blev allt populärare. År 1774 upphörde tillverkningen och Pålsjö såldes då M.A. Cöster utnämnts till borgmästare i Växjö.

Idag finns endast ett tjugotal hela föremål bevarade samt fynd från en utgrävning som företogs av Helsingborgs museum 1911 och 1912.

Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus
Stad
Helsingborg