logo

Carlotta - the museum database

Elektromekano

Visat namn
Elektromekano
Företagsnamn
Elektromekano [bytte namn 1950]; Svenska Elektromekaniska Industri AB
Historik
Företaget fick namnet Elektromekano 1950 (tidigare Ruuthska bruket). Senare övertog ASEA aktiemajoriteten och genom ett fusionsavtal 1967 upphörde Elektromekano och ASEA stod för verksamheten som senare drevs under namnet ABB (ASEA Brown Boveri Ltd);

Grundades 1918 med rötter i Helsingborgs Järn och Lerkärlsfabrik och Helsingborgs Mekaniska verkstad. Inriktade sin produktion på elektriska motorer, generatorer och transformatorer och koppartråd via dotterbolaget Elektrokoppar.Köptes först av L.M. Ericsson, senare upp av ASEA.

1939-40 flyttade man in i nyabyggda lokaler på Hästhagen.

Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Skåne; Malmöhus
Kommun
Helsingborg
Stad
Helsingborg