logo

Carlotta - the museum database

bild

190_2003_002 :: fotografi

Object description
Glasplåt. "Ett cirkussällskap av ganska annorlunda slag, ty det är en samling helsingborgare som under namnet "Cirkus Scania" uppträdde i ett välgörenhetssammanhang. 'Cirkusdirektör' var fanjunkare Holger Rosenkrantz, som ses th i ridstövlar, frackrock och hög hatt. Bland andra identifierade hittar vi i bakgrunden t v 'clownen' Georg Dahlin, som senare blev känd författare. Den vitklädde mannen t h om bastrumman är akrobaten Johan Schiött, en av tre bröder i "De flygande djävlarna", som bl a turnerade i Europa. 'Ormtjusaren' Erik Bergengren - också han blivande författare - finns med i sällskapet liksom 'biljettklipparen' Sone Svensson, känd bagare i Fågelsångsgatan." Ur boken Det Gamla Helsingborg - och det nya - som kameran räddat Del IV sid 27

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.