logo

Carlotta - the museum database

126-29 :: skrin, hus-apotek, apotek

Object description
Skrin av ek, med välvt lock och järnbeslag, slås sedan locket öppnats upp med två flyglar, inredning i flaskor och lådor
Sakord
skrin; hus-apotek; apotek
Inventarienummer
126-29
Antal delobjekt
29
OCM
278; 502; 742
Svenska ämnesord
apotek; apotekare ; medicin
Klassifikation HeM
läkekonst
Tidpunkt - Tillverkning
1768
Gruppering
Kultur
Materialkategori
metall; trä
Höjd
17 cm
Bredd
17 cm
Djup
16,5 cm
Beskrivning
Skrin av ek, med välvt lock och järnbeslag, slås sedan locket öppnats upp med två flyglar, inredning i flaskor och lådor
Historik

"Redan på tidigt 1600-tal försågs krigsmakten - armén och flottan - med läkemedel som distribuerades i portabla fältkistor, d v s apoteks- eller medicinkistor. I Karl den XI:s sjölag, som kom efter 1667, gavs riktlinjer för sjukvården till sjöss... Av texten framgår att apotekare Heraeus på apoteket Morianen i Stockholm försåg flottan med läkemedlen men att kistorna tillverkades av flottans snickare på Skeppsholmen."

Källa: Björn Lindeke, Sthlm Kulturparkensmaland.se

Källuppgifter
www.kulturparkensmaland.se; sv.wikipedia.org
Företagsnamn - Annan anknytning
Morianen
Personnamn - Förvärvat från
Tellberg, Karl
Månad - Månadens föremål
2018-07

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.