logo

Carlotta - the museum database

Wiman, Ann-Marie

 • Personnamn - Avbildad (34)
 1. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  1770-2013
  Location:
  Helsingborg, Malmöhus, Skåne, Stadsteatern, Sverige
  Time:
  1948-08-26, 2007
  Person:
  Bråhner, Gösta, Ekström, Gunnar, Kärrman, Lars, Kärrman, Ulf, Keidser, Willy, Krook, Bernhard, Landahl, Otto, Lind, Dagny, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Östergren, Ingrid, Rabe, Kerstin, Sjödin, Bertil skådespelare, Södergren,Erik, Stadsteatern, Wiman, Ann-Marie
 2. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  2052-2009
  Location:
  Helsingborg, Malmöhus, Skåne, Stadsteatern, Sverige
  Time:
  1949-10-28, 2007
  Person:
  Kärrman, Lars, Kärrman, Ulf, Lindberg Foto, Wiman, Ann-Marie
 3. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  2217-2009
  Location:
  Helsingborg, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-12-19, 2007
  Person:
  Kärrman, Lars, Kärrman, Ulf, Lindberg Foto, Wiman, Ann-Marie
 4. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  3941-2013
  Location:
  Helsingborg, Malmöhus, Skåne, Stadsteatern, Sverige
  Time:
  1955-08-08, 2007
  Person:
  Kärrman, Lars, Kärrman, Ulf, Lindberg Foto, Stadsteatern, Wiman, Ann-Marie
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  teckning
  Identity:
  5457-2013
  Time:
  1955
  Person:
  Boström, Carl-Erik, Crona, Georg, Publiceringsrätt KM [D nr 9/2016], Stadsteatern, Wiman, Ann-Marie
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1486
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Bergström, Olof, Ekström, Gunnar, Engfeldt, Åke [t.v], Falck, Johan [regi], Friberger, Ulrika [dekor], Helsingborgs stadsteater, Krook, Margaretha [t.v], Lindberg Foto, Smidje, Ulla [t.h], Sylwander, Claes, Wiman, Ann-Marie
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1516
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Falck, Johan [regi], Friberger, Ulrika [dekor], Helsingborgs stadsteater, Krook, Margaretha [med brickan], Lindberg Foto, Smidje, Ulla [t.h i soffan], Sterner, Sif [t.h], Wiman, Ann-Marie [t.v i soffan]
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1524
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Engfeldt, Åke [regi], Friberger, Ulrika [scenograf], Helsingborgs stadsteater, Krook, Margaretha [sittande], Lindberg Foto, Wiman, Ann-Marie
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1531
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Bergfelt, Margareta, Boström, Carl-Erik [t.v], Falck, Johan [regi], Friberger, Ulrika [dekor], Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Skoglund, Pia, Sylwander, Claes, Wiman, Ann-Marie [t.h]
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1534
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Ekström, Gunnar, Engfeldt, Åke [3 fr. v], Friberger, Ulrika [dekor], Golowin, Leo [regi], Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Smidje, Ulla [sittande], Stenius, Dagny [t.h], Sterner, Siv, Westfelt, Måns [t.v], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1536
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Friberger, Ulrika [dekor], Golowin, Leo [regi], Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Stenius, Dagny [t.h], Wiman, Ann-Marie
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1544
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Bergfelt, Margareta, Boström, Carl-Erik, Friberger, Ulrika [dekor], Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Olin, Stig [regi], Skoglund, Pia, Smidje, Ulla [i mitten sittande], Stenius, Dagny [i mitten stående], Sterner, Siv [t.v sittande], Wiman, Ann-Marie [t.v stående]
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1559
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Falck, Johan [regi], Friberger, Ulrika [dekor], Golowin, Leo [troligen, t.v], Helsingborgs stadsteater, Keidser, Willy [t.h], Lindberg Foto, Westfelt, Måns, Wiman, Ann-Marie
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_1560
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1955-56, 2011
  Person:
  Bergfelt, Margareta [t.h], Bergström, Olof [t.v], Falck, Johan [regi], Friberger, Ulrika [dekor], Helsingborgs stadsteater, Keidser, Willy, Lindberg Foto, Tidblad, Inga [t.v], Westfelt, Måns [t.h], Wiman, Ann-Marie
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_801
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Ekström, Gunnar [stående t.h], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [i förgrunden], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [stående t.v bakom bordet], Lind, Dagny [t.h vid bordet], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [2 fr.v], Sjödin, Bertil skådespelare [3 fr.v], Söderberg, Eric [scenograf], Strååt, Gunnar [t.v], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_804
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Ekström, Gunnar, Gavle, Hilding [5 fr. v], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [4 fr. v], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [6 fr. v], Lind, Dagny, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Sjödin, Bertil skådespelare [t.h], Söderberg, Eric [scenograf], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_805
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Gavle, Hilding, Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [t.h], Lind, Dagny, Lindberg Foto, Söderberg, Eric [scenograf], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_834
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor], Wiman, Ann-Marie
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_835
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor], Wiman, Ann-Marie
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_842
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bråhner, Gösta [3 fr. h], Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Josephson, Erland [5 fr. v], Krook, Bernhard [t.h, möjligen], Laestadius, Lars Levi [regi], Lind, Dagny [6 fr. h], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [8 fr. v], Östergren, Ingrid [4 fr. h], Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor], Strååt, Gunnar [7 fr. v], Turesson, Rune [3 fr.v], Wiman, Ann-Marie [6 fr. v. troligen]
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_859
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bråhner, Gösta [3 fr. h], Cederström, Lena [t.h], Ekström, Gunnar [t.v], Ericson, Sture skådespelare [på knä], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [4 fr. h], Keidser, Willy [3 fr.v], Lind, Dagny [2 fr.v], Lindberg Foto, Östergren, Ingrid [4 fr.v], Strååt, Gunnar [5 fr. v], Wiman, Ann-Marie [2 fr. h]
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_860
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Cederström, Lena [t.v], Ekström, Gunnar [t.h], Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Östergren, Ingrid [3 fr. v], Strååt, Gunnar [2 fr. h], Wiman, Ann-Marie [2 fr. v]
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_862
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Keidser, Willy, Lindberg Foto, Östergren, Ingrid [t.h], Wiman, Ann-Marie
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_928
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Wiman, Ann-Marie
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_931
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Ståhle, Stina, Wiman, Ann-Marie [t.h]
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_933
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Fritz, Nils, Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Ståhle, Stina [t.v], Wiman, Ann-Marie
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_939
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Hedvall, Frithiof, Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Nyberg, Börje [regi], Wiman, Ann-Marie
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_940
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Nyberg, Börje [regi], Turesson, Rune, Wiman, Ann-Marie
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_949
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Wiman, Ann-Marie
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_950
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje [möjligen], Wiman, Ann-Marie [möjligen]
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_951
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg, Lennart skådespelare, Lindberg Foto, Ståhle, Stina, Wiman, Ann-Marie
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_953
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Ståhle, Stina, Wiman, Ann-Marie [i förgrunden]
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_954
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg, Lennart skådespelare [i förgrunden], Lindberg Foto, Turesson, Rune [4 fr. v], Wiman, Ann-Marie
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_963
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Gyllenhammar, Marianne skådespelare [t.v], Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg, Lennart skådespelare [t.v], Lindberg Foto, Montelius, Olof [scenbilder], Turesson, Rune [t.h], Wiman, Ann-Marie