logo

Carlotta - the museum database

Schmidten, Yngve von

Visat namn
Schmidten, Yngve von
Efternamn
Schmidten
Förnamn
Yngve von [tilltalsnamn]; Yngve [tilltalsnamn]
Kön, Ålder
m
Titel - Personens
adel; fil lic
Tidpunkt - Födelse
1877-12-03
Tidpunkt - Död
1953-06-25
Yrke
journalist; författare; konstnär; doktor; filosofie licentiat; direktör; skriftställare; poet; föredragshållare; konstnär
Historik

<0x0a><space><0x0a><0x0a><0x0a>Yngve von Scmidten var son till köpmannen Ludvig August von Schmidten och Betty Pyk. Hon var dotter till Hamnkapten Nils Pyk och Betty Nordell. Yngves syster Bibbi levde 1875 - 1893. Hans farfar var godsägaren Christian Björn von Schmidten.

Yngve von Schmidten avlade studentexamen 1898, och studerade i Lund 1898-1909, där han blev fil. lic. Skrev i tidningar redan under Lundatiden, 1902-1903 var han ordförande i Studenter och Arbetare i Lund, men var aktiv i akademiska livet hela studenttiden.

Återvände till Helsingborg 1909. Gav ut tre diktsamlingar 1909-1911. I dikterna är landskapet alltid de skånska, i synnerhet Helsingborg med omnejd.

Medarbetade flitigt i lokalpressen efter hemkomsten till Helsingborg, där han skrev åt Helsingborgs Posten och Helsingborgs Dagblad, i allmänhet skisser och kulturhistoriska essäer. Han beskrevs som kunskapsrik. Redigerade Folkets tidning sommaren 1907. Anlitades ofta som föredragshållare, då han ofta visade scioptikonbilder, uppskattad för sina gedigna kunskaper. Han hade rest i bland annat Belgien och Holland. Under drygt 10 år var han sekreterare i Skånska Konstnärslaget. Han var med och startade Konstmuseiföreningen i Helsingborg och satt med i dess styrelse.

Var mycket aktiv i Helsingborgs kulturella liv. År 1928 utgav han en skolupplaga av Runebergs Fänrik Ståhls sägner med anmärkningar och förklaringar. 1954, året efter hans död skänker dödsboet en samling arkivmaterial till museet i form av tidningsurklipp, korrespondens, anteckningar från studietiden, anteckningsunderlag till hans arbeten.

Litteraturhänvisning
Helsingborgs stadslexikon; "Min ungdoms visor" Yngve von Schmidten, 1909; "På hemmets mark" Yngve von Schmidten, 1910; "Hjärtats rosor" Yngve von Schmidten, 1911; "Från Njals saga till år 2000" Helsingborg i litteraturen under 1000 år, Bibliografi Åsa Rausing-Roos; Diktarnas Helsignborg
Källuppgifter
"Helsingborgs stadslexikon A-Ö" , 2006
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus
Kommun
Helsingborg
Stad
Helsingborg; Lund [1898-1909]
Adress
Grönegatan 7 [Lund]; Drottninggatan 46 [Helsingborg]