logo

Carlotta - the museum database

Nyberg, Börje

 1. Thumbnail
  Name:
  fotografi
  Identity:
  1770-2013
  Location:
  Helsingborg, Malmöhus, Skåne, Stadsteatern, Sverige
  Time:
  1948-08-26, 2007
  Person:
  Bråhner, Gösta, Ekström, Gunnar, Kärrman, Lars, Kärrman, Ulf, Keidser, Willy, Krook, Bernhard, Landahl, Otto, Lind, Dagny, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Östergren, Ingrid, Rabe, Kerstin, Sjödin, Bertil skådespelare, Södergren,Erik, Stadsteatern, Wiman, Ann-Marie
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_801
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Ekström, Gunnar [stående t.h], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [i förgrunden], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [stående t.v bakom bordet], Lind, Dagny [t.h vid bordet], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [2 fr.v], Sjödin, Bertil skådespelare [3 fr.v], Söderberg, Eric [scenograf], Strååt, Gunnar [t.v], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_803
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [t.v], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto, Lindberg Foto, Nyberg, Börje [t.h], Söderberg, Eric [scenograf], Strååt, Gunnar [2 fr. v]
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_804
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Ekström, Gunnar, Gavle, Hilding [5 fr. v], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [4 fr. v], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [6 fr. v], Lind, Dagny, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Sjödin, Bertil skådespelare [t.h], Söderberg, Eric [scenograf], Wiman, Ann-Marie [t.v]
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_806
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [2 fr. v], Laestadius, Lars Levi [regi], Landahl, Otto [4 fr. h], Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Sjödin, Bertil skådespelare [3 fr. h], Söderberg, Eric [scenograf], Strååt, Gunnar
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_812
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland [sittande], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Söderberg, Eric [scenograf], Turesson, Rune [t.v]
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_814
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bergfelt, Margareta, Ekström, Gunnar [t.h], Helsingborgs stadsteater, Josephson, Erland, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [t.v i sängen], Söderberg, Eric [scenograf], Turesson, Rune [t.h i sängen]
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_836
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Josephson, Erland [t.h], Krook, Bernhard [t.v], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor]
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_837
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Josephson, Erland, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [t.v], Söderberg, Eric [dekor]
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_838
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Josephson, Erland [t.v], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor]
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_840
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bråhner, Gösta [t.v], Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Laestadius, Lars Levi [regi], Lind, Dagny, Lindberg Foto, Nyberg, Börje [t.h], Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor], Turesson, Rune
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_842
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bråhner, Gösta [3 fr. h], Edström, Karl-Henrik [musik], Helsingborgs stadsteater, Herlin, Tylle [musik], Josephson, Erland [5 fr. v], Krook, Bernhard [t.h, möjligen], Laestadius, Lars Levi [regi], Lind, Dagny [6 fr. h], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [8 fr. v], Östergren, Ingrid [4 fr. h], Sjödin, Erna [kostym], Söderberg, Eric [dekor], Strååt, Gunnar [7 fr. v], Turesson, Rune [3 fr.v], Wiman, Ann-Marie [6 fr. v. troligen]
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_865
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Rabe, Kerstin, Söderberg, Eric [dekor]
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_869
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1948-49, 2011
  Person:
  Bråhner, Gösta [t.h], Helsingborgs stadsteater, Krook, Bernhard [t.v], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [2 fr. v], Rabe, Kerstin [t.h], Söderberg, Eric [dekor], Turesson, Rune [2 fr. h]
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_922
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Gyllenhammar, Marianne skådespelare, Helsingborgs stadsteater, Lagerwall, Sture [t.v], Lindberg, Lennart skådespelare [t.h], Lindberg Foto, Nyberg, Börje [i mitten], Rabe, Kerstin [t.v]
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_949
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Wiman, Ann-Marie
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_950
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje [möjligen], Wiman, Ann-Marie [möjligen]
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_953
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Ståhle, Stina, Wiman, Ann-Marie [i förgrunden]
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_967
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Helsingborgs stadsteater, Lindberg Foto, Nyberg, Börje, Östergren, Ingrid
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_980
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Hedvall, Frithiof [t.v], Helsingborgs stadsteater, Keidser, Willy, Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Nyberg, Börje
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  DIG_2011_981
  Location:
  Helsingborg, Helsingborgs stadsteater, Malmöhus, Skåne, Sverige
  Time:
  1949-50, 2011
  Person:
  Delefors, Lars [möjligen 3 fr. v], Fritz, Nils [t.v], Hedenmo, Harriet, Hedvall, Frithiof [stående i mitten], Helsingborgs stadsteater, Krook, Bernhard [möjligen, stående t.h], Laestadius, Lars Levi [regi], Lindberg, Lennart skådespelare [möjligen, 2 fr. h], Lindberg Foto, Montelius, Olof [dekor], Nyberg, Börje [t.h], Ståhle, Stina