logo

Carlotta - the museum database

Möller, Carl

Visat namn
Möller, Carl
Efternamn
Möller
Personnamn
Carl Möller
Förnamn
Carl [tilltalsnamn]; Carl Philip Mauritz; Krågeskytten (Kråkskytten) [smeknamn]
Kön, Ålder
m
Tidpunkt - Födelse
1828-01-29
Tidpunkt - Död
1901-09-14
Yrke
fågelsamlare; förvaltare; godsägare; lantbrukare; possessionat
Historik
Möllers skalbaggssamling är arrangerad enligt C. G. Thomsons system - Skandinaviens Coleoptera (Thomson, 1859-68) eller Skandinaviens Insecter, första häftet: Coleoptera (Thomson, 1885). De skalbaggsnamn (släktnamn + artnamn) som står på namnetiketterna i samlingslådorna är i allmänhet de av Thomson använda namnen. Många av dessa synomymiserades redan under Thomsons och Möllers levnad, t ex i Grills skalbaggsförteckning (Grill, 1896). Nu gällande namn bygger på uppgifterna i nätupplagan av Catalogus Coleopterorum Sueciae (Gustafsson, 2006). I toleransfälten anges "benämning i samling" resp. "Cat. Col. 2006" för att ange "gamla" och "nya" namn.;

I museets mötesprotokoll står det 1908 om Carl Möller: "Herr Löfgren meddelade att afl. landtbrukare Carl Möller från Wedelsbäck samlingar af uppstoppade fåglar, insekter, ägg m.m. hvilka samlingar öfvergått i Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteriaktiebolaget i Lund ego, af bolaget sauhölls för 7000 kronor samt att herr Löfgren uppdragit åt konservator Muckardt att undersöka föremålens nuvarande skick."

Efter samtal med Tommy Blandin (0302-31860, 070-8601843) får jag reda på att Björn Dahl på UB i Lund skrivit om Carl Möller i "Sveriges zoologiska historia" samt att Möllers specialitet var Pull, dvs. boungar.

"Hovmarskalken, friherre Gustaf Coyets gods i Skåne förvaltades i många år av Carl Möller. Han räddade en gång Coyet från att bli ihjälslagen av en upprorisk betjänt och fick då som livstidsförläning Vedelbäcks gård. Chasseuren Möller på Vedelsbäck var en utmärkt skytt och hopbragte en intressant och dyrbar samling insekter, fåglar och fågelägg, ovanlig för 438 exemplar av ungar i dundräkt. den väldiga samlingen omfattade bl.a. 1832 uppstoppade fåglar (524 arter) och 4577 ägg (307 arter och 790 kullar). Efter Möllers död 1901 upprättades en Verzeichniss der Naturalien-Samlingen C.M. Möller in Wedelsbäck, tryckt av Berlingska boktryckeriet i Lund 1904. Till Berlingska skulle man också vända sig med förfrågningar och anbud på samlingen. Katalogens gulaktiga omslag har texten tryckt i brunt och med en vinjett i grönt. Som vinjettbild har använts klichén med gladan, tidigare utnyttjad för pärm och titelblad till Carlsons "Sveriges fåglar" 1894."

BW 16/11 2004

Genom eftersökningar på internet efter Vedelsbäck kom jag i kontakt med nuvarande ägaren till Vedelsbäck, Nils Wedelsbäck, Vedelsbäcks gård, 240 36 Stehag, tele: 0413/540027. Så här berättade Nils:

Carl Möller gick under namnet "Krågeskytten" (Kråkskytten) i trakten. Till gården hör en liten flygelbyggnad och här hade Carl Möller ett litet museum. Carl Möller var först kammartjänare på Rönneholms slott och flyttade till Vedelsbäck efter pensionen. Carl var gift med den betydligt yngre Augusta och de fick 8 barn, varav en dog helt ung. En blev apotekare i Höör. När Carl dog fick hustrun och barnen flytta och de flyttade till Lund.

Vedelsbäck tillhörde förut Rönneholms slott och friköptes först på 1921 av Nils far.

Nils minns att det för en 15-20 år sedan kom två herrar till Vedelsbäck. De var också intresserade av Carl Möller.

NW har sänt två flygbilder på Wedelsbäck och dessa har acc.nr: 817-2004, 818-2004.

;

Blev uppringd den 3/12 2004 av Karl-Axel Wedelsbäck, bror till Nils Wedelsbäck (se föregående beskrivnin). Han hade också intresserat sig för Cal Möller och tagit reda på lite om honom. Han breättade att det skrivits en artikel om honom i HD 13/2 1996. Han hade också sökt uppgifter om honom på landsarkivet.

Han sa att Carl Möller föddes i Helsingborg 29/1 1828 och att han var gift med Augusta (ev. Cecilia) Charlotta fr. Esserup. Hon var född 1838. De hade 8 barn varav två var flickor. Den äldsta hette Augusta Charlotte f. 1864 och den andra Blenda Ulrika f. 1866.

En av sönerna hjälpte till att ta hand om samlingen.Carl Möller och sonen kände Gustav Lövgren från Helsingborg som var biolog (han blev senare biologilärare i Helsingborg). Lövgren var ofta och tittade på Möllers samling.

Uppgifter lämnade av Karl-Axel Wedelsbäck

Kärnmakaregatan 17

281 51 Hässleholm

;

Tillägg av KJ 2015-08-05

Enligt "Sveriges befolkning 1890" hette Carl Möllers frun Augusta Lindequist och sju av de åtta barnen Augusta (född 1864), Blenda (1866), Carl Jesper (1867), Magnhild (1871), Magnus (1872), Axel (1875) och Otto (1878).

Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus
Kommun
Eslöv
Ort
Stehag
Gård
Vedelsbäck