logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
AdressGatu- eller annan adress vid den aktuella tidpunkten.
Adress - Användning
Adress - Avbildad
Adress - Bostad
Adress - Fyndort
Adress - Förvärvat från
Adress - TillverkningGatu- eller annan adress vid den aktuella tidpunkten.
Adress - Utsikt från
Adress - Verksamhet
ByFör bebyggelse och personer.
By - Användning
By - Avbildad
By - Fyndort
By - Födelse
By - Geografisk attribuering
By - Tillverkning
By - Ursprung
Byggnad
Byggnad - Annan anknytning
Byggnad - Användning
Byggnad - Avbildad
Byggnad - Fyndort
Byggnad - Förvärvat från
Byggnad - Utsikt från
Byggnad - Verksamhet
Byggnad - Ägare
DelstatStatsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Delstat - Avbildad
Delstat - Fyndort
Delstat - Geografisk attribuering
Delstat - Ursprung
Fastighetsbeteckning
Fastighetsbeteckning - Användning
Fastighetsbeteckning - Avbildad
Fastighetsbeteckning - Fyndort
Fastighetsbeteckning - Tillverkning
FörsamlingFör bebyggelse och personer
Församling - Annan anknytning
Församling - Avbildad
GataFör bebyggelse och personer.
Gata - Annan anknytningFörtydligas i toleransfältet.
Gata - Användning
Gata - Avbildad
Gata - Fyndort
Gata - Tillverkning
Gata - Utsikt från
Gata - Verksamhet
GårdGårdsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Gård - Annan anknytningFörtydligas i toleransfältet.
Gård - Användning
Gård - Avbildad
Gård - Fyndort
HäradHäradsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Härad - Användning
Härad - AvbildadHäradsnamn vid den aktuella tidpunkten
Härad - Fyndort
Härad - Geografisk attribuering
Härad - TillverkningHäradsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Härad - ÄgareHäradsnamn vid den aktuella tidpunkten.
KommunKommunnamn vid den aktuella tidpunkten.
Kommun - Användning
Kommun - Avbildad
Kommun - Fyndort
Kommun - Geografisk attribuering
Kommun - TillverkningKommunnamn vid den aktuella tidpunkten.
Kommun - Verksamhet
Kommun - ÄgareKommunnamn vid den aktuella tidpunkten.
Kulturområde - Ägare
KvarterKvartersnamn vid den aktuella tidpunkten.
Kvarter - Annan anknytning
Kvarter - Användning
Kvarter - Avbildat
Kvarter - Fyndort
Kvarter - Ursprung
Kvarter - Utsikt från
LandLandsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Land - Annan anknytning
Land - Användning
Land - Avbildat
Land - Fyndort
Land - Födelse
Land - Förvärvat från
Land - Geografisk attribuering
Land - TillverkningLandsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Land - Verksamhet
Land - ÄgareLandsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Land - Ursprung
LandskapLandskapsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Landskap - Användning
Landskap - Avbildat
Landskap - Fyndort
Landskap - Födelse
Landskap - Geografisk attribuering
Landskap - TillverkningLandskapsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Landskap - Verksamhet
Landskap - ÄgareLandskapsnamn vid den aktuella tidpunkten.
LänLänsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Län - Annan anknytning
Län - Användning
Län - Avbildat
Län - Fyndort
Län - Geografisk attribuering
Län - TillverkningLänsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Län - Verksamhet
Län - ÄgareLänsnamn vid den aktuella tidpunkten.
OrtOrtnamn vid den aktuella tidpunkten.
Ort - Annan anknytning
Ort - Användning
Ort - Avbildad
Ort - Fyndort
Ort - Födelse
Ort - Geografisk attribuering
Ort - TillverkningOrtnamn vid den aktuella tidpunkten.
Ort - VerksamhetOrtnamn vid den aktuella tidpunkten.
Ort - ÄgareOrtsnamn vid den aktuella tidpunkten.
PlatsAnvänds för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäten osv.
Plats - Annan anknytningPlats används för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäten osv. Förtydligas i toleransfältet
Plats - Användning
Plats - Avbildad
Plats - Fotografering
Plats - Fyndort
Plats - Geografisk attribuering
Plats - TillverkningPlats används för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäten osv.
Plats - Ursprung
Plats - Utsikt från
Plats - VerksamhetPlats används för övriga geografiska ord: bro, berg, sjö, herresäten osv.
RegionAvsett för person och bebyggelse.
Region - Användning
Region - Avbildad
Region - Fyndort
Region - Geografisk attribuering
Region - Tillverkning
Region - Ursprung
Scen/spelplats
SockenSockennamn vid den aktuella tidpunkten.
Socken - Användning
Socken - AvbildadSockennamn vid den aktuella tidpunkten.
Socken - Fyndort
Socken - Geografisk attribuering
Socken - TillverkningSockennamn vid den aktuella tidpunkten.
Socken - Utsikt från
Socken - ÄgareSockennamn vid den aktuella tidpunkten.
StadStadsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Stad - Annan anknytning
Stad - Användning
Stad - Avbildad
Stad - Fyndort
Stad - Födelse
Stad - Förvärvat från
Stad - Geografisk attribuering
Stad - TillverkningStadsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Stad - Ursprung
Stad - Utsikt från
Stad - Verksamhet
Stad - ÄgareStadsnamn vid den aktuella tidpunkten.
Stadsdel
Stadsdel - Avbildad
Stadsdel - Fyndort
Stadsdel - Verksamhet
Tidpunkt - Ägande
Torp - Annan anknytningFörtydligas i toleransfältet.
Torp - Avbildat
Världsdel
Världsdel - Användning
Världsdel - Avbildad
Världsdel - Fyndort
Världsdel - Geografisk attribuering
Världsdel - Ursprung
Världsdel - Ägare