logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Arkiv-idNamn på pdf-filen. Konserveringsdokumentation DOK_inv.nr_ÅÅÅÅ (+ ev. _1, _2 osv.) Kopplade till objekt/Bilaga till objekt DOK_inv.nr(+ ev. _1, _2 osv.) Släktuppgifter DOK_Namn (+ ev. _1, _2 osv.) Arkivdokument (PDF) I sin egen rätt/Digitalt född DOK_ÅÅÅÅ_001
Arkiv-id - Föreställer
Arkiv-ID (Media) - Föreställer
ArkivreferensNegativnummer, arkivhandling eller liknande
Delfoto - FöreställerAnvänds för att koppla samman en föremålspost med ett fotografi i samlingarna.
DelobjektnummerNummer på delobjektet
Delobjektnummer - FöreställerAnger vilket delobjekt bilden föreställer
Delobjektnummer - Kommenterar
Delobjektnummer (foto) - FöreställerAnger vilket delfotografi bilden föreställer
Delobjektnummer (foto) - Kommenterar
Delobjektsnummer - BeskriverDet inventarienummer som beskrivs av arkivdokumentet.
Delobjektsnummer (foto) - BeskriverDet inventarienummer som beskrivs av arkivdokumentet.
Diarienummer
Digital media - Föreställer
Digitalt media-idUnikt identifierande namn på digital bild och digitala filer: Namn på digitala objekt (Bilagor) Arkivdokument (PDF) Konserveringsdokumentation DOK_inv.nr_ÅÅÅÅ (+ ev. _1, _2 osv.) Kopplade till objekt/Bilaga till objekt DOK_inv.nr(+ ev. _1, _2 osv.) Släktuppgifter DOK_Namn (+ ev. _1, _2 osv.) Audio (mp3) Kopplade till objekt/Avbildat objekt AUD_inv.nr_ÅÅÅÅ (+ ev. _1, _2 osv.) Video Kopplade till objekt/Avbildat objekt VID_inv.nr_ÅÅÅÅ (+ ev. _1, _2 osv.) 3D-filer Kopplade till objekt/Avbildat objekt 3D_inv.nr (+ ev. _1, _2 osv.) Inventarienummer på digitala objekt Arkivdokument (PDF) I sin egen rätt/Digitalt född DOK_ÅÅÅÅ_001 Arkivdokument (PDF) I sin egen rätt/Digitalt född DOK_ÅÅÅÅ_001 Audio (mp3) I sin egen rätt/Digitalt född AUD_ÅÅÅÅ_001 DIG DIG_årtal_00löpnummer Video I sin egen rätt/Digitalt född VID_ÅÅÅÅ_001 3D-filer I sin egen rätt/Digitalt född 3D_ÅÅÅÅ_001
epost, kommentator
Exemplarnummer - Annat
Fornlämningsnummer RAÄ
Foto - FöreställerAnvänds för att koppla samman en föremålspost med ett fotografi i samlingarna.
ID i utställningIdentitet i webbutställning.
InventarienummerNummer på objektet Föremål HeM+löpnummer-årtal Delföremål HeM+löpnummer-årtal:a-ö/123 Fotografier HeM+löpnummer-årtal Delfotografier HeM+löpnummer-årtal: 1, 2, 3 Negativ (egenproducerade) NEG+årtal+serienummer+löpnummer 2017_001_001 Depositionskonst DEP+löpnummer-årtal Offentlig konst Kärnfastigheter: KFA+löpnummer+bokstav Stadsförvaltning: SBF+löpnummer+bokstav Sofiero: SOF+löpnummer+bokstav
Inventarienummer - Avbildat
Inventarienummer - BeskriverDet inventarienummer som beskrivs av arkivdokumentet.
Inventarienummer - FöreställerAnger vilket objekt bilden föreställer
Inventarienummer - Kommenterar
Inventarienummer, tidigare
Inventarienummer (foto) - BeskriverDet inventarienummer som beskrivs av arkivdokumentet.
Inventarienummer (foto) - FöreställerAnger vilket fotografi bilden föreställer
Inventarienummer (foto) - Kommenterar
Inventarienummer (offentlig konst) - BeskriverDet inventarienummer som beskrivs av arkivdokumentet.
Inventarienummer (offentlig konst) - Föreställer
Inventarienummer gammal - Avbildat
Invnr (offentlig konst)
IP-adress, kommentator
Licens - media
MonterdelAnvänds till webbutställningar.
Monterdel - Föreställer
Monterdel - Ingår i
NegativnummerAnvänds när det också finns ett positivt fotografi med eget inventarienummer, som en korshänvisning till originalnegativet.
Originalmedia-id
Projektnamn - Föreställer
Projektnamn - Ingår iPersoner, foton, föremål och annat som ingår i en dokumentation, utställninge eller dylikt projekt.
Registreringsnummer - Fordon
Registreringsnummer - Övrigt
SamlingsnummerNummer på samlingen
Samlingsnummer - FöreställerAnger vilken samling bilden föreställer
Sammanhör med
UnderobjektnummerNummer på underobjektet
Underobjektnummer - FöreställerAnger vilket underobjekt bilden föreställer
Unikatnummer
Webbutställning - FöreställerAnger vilken utställning bilden föreställer
Webbutställning, del av - Föreställer
Video idNamn på videofilen: Video Kopplade till objekt/Avbildat objekt VID_inv.nr_ÅÅÅÅ (+ ev. _1, _2 osv.) Video I sin egen rätt/Digitalt född VID_ÅÅÅÅ_001
Video id - Föreställer
Video id (media) - Föreställer