logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
3D-scanningLänk till sketchfab-url där 3D-scanningen finns tillgänglig.
BeskrivningBeskrivande text som sammanfattar dokumentationen eller på ett redigerat sätt presenterar objektet i klartext.
Bildformat
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
Box
FärgAnges enligt NCS eller annat system, alternativt i klartext.
Förvärvsomständigheter - I fält
Förvärvsomständigheter - Till museetDet sätt på vilket objektet förvärvats. Anger om förvärvet är köp, gåva, deposition eller annan typ av förvärv.
FunktionDen funktion som ett objekt har inom det aktuella användningsområdet. Anges då funktionen inte klart framgår av objektets benämning.
Fyndmiljö
Fyndomständigheter
Gömd postMarkering för att posten skall gömmas; ange orsaken som värde!
GrupperingVilken av de fem databaserna posten låg i före ihopslagningen
HabitatHabitat vid fyndplats.
HistorikText som beskriver föremålets historia innan det blev museiföremål, ofta kan det gälla proveniensuppgifter, men också dramatiska händelser i föremålets historia.
Inramad/monterad
KälluppgifterNotering om källan för de uppgifter som rör ett objekt.
Kommentarsstatus
Kommentarstext
Kontrollstämpel - Mästare
Länk till videoURL som länkar till video, i carlottaversion före 3.6
Licens - länk
Litteraturhänvisning
Montering
Ort
Presentationstext
Publikation
Samtidiga förvärvDe objekt som förvärvats som en enhet vid ett tillfälle.
Se StadslexikonetSka enbart användas för vidarelänkning till Helsningborgs stadslexikon.
Se Svenskt biografiskt lexikon (SBL)Ska enbart användas för vidarelänkning till Svenskt biografiskt lexikon (SBL).
Signatur
Signering, påskrift
Signering, påskrift, stämplingTillverkarsignatur, märkning på objektet.
Teknisk beskrivningBeskrivning av tekniker ett föremål/foto är tillverkat eller uppbyggt av. Det kan vara exempelvis måleriteknik eller en mer ingående beskrivning över en mekanisk funktion.
Text i dokumentExtraherad text från pdf-dokument
Text på originaletiketten
Titel - Personens
Upplaganr
Webbutställningstext