logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Fartygsnamn - Annan anknytning
Fartygsnamn - Användning
Fartygsnamn - Avbildat
Fartygsnamn - Beställare
Företagsnamn - Annan anknytningFörtydligas i toleransfält.
Företagsnamn - Användning
Företagsnamn - Arkitekt
Företagsnamn - AvbildatFöretag, affär, verksamhet eller dylikt som finns avbildad på bilden.
Företagsnamn - Beställare
Företagsnamn - Byggherre
Företagsnamn - Byggmästare
Företagsnamn - Formgivare
Företagsnamn - Fotograf
Företagsnamn - Förlag
Företagsnamn - Förmedlare eller återförsäljare
Företagsnamn - Förvärvat från
Företagsnamn - Importör
Företagsnamn - Konstnär
Företagsnamn - Producent
Företagsnamn - RättighetsinnehavareI toleransen specificeras med upphov- eller användning-. Tidigare: Upphovsrättsinnehavare.
Företagsnamn - Tidigare ägare
Företagsnamn - TillverkningNamn på det företag/organisation som tillverkat objektet. Anges enligt KRS.
Företagsnamn - Tryckeri
Företagsnamn - Utvecklare
Företagsnamn - Ägare
Personnamn - Annan anknytningFörtydligas i toleransfältet.
Personnamn - Användning
Personnamn - Arkitekt
Personnamn - Avbildad
Personnamn - BeskriverDen person som beskrivs av arkivdokumentet.
Personnamn - Byggherre
Personnamn - Byggmästare
Personnamn - Formgivare
Personnamn - Fotograf
Personnamn - FöreställerAnger vilken person bilden föreställer
Personnamn - Författare
Personnamn - Förlag
Personnamn - Förmedlare eller återförsäljare
Personnamn - Förvärvat från
Personnamn - Importör
Personnamn - Insamlare
Personnamn - Kompositör
Personnamn - Konstnär
Personnamn - Musiker
Personnamn - Redaktör
Personnamn - RättighetsinnehavareTidigare: Upphovsrättsinnehavare.
Personnamn - Tidigare ägare
Personnamn - TillverkningNamn på den person som tillverkat objektet. Anges enligt KRS.
Personnamn - Ägare
Teater - Användning
Teater - Avbildad
Ägare