logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTLitteraturhänvisning

CountValue
1A deadly art, Europeann crossbows, 1250 - 1859 av Dirk H. Breiding
1Aftonbladet
1Ahlström, Almer, Hemmingsson, Sveriges mynt 1521-1977, Stockholm 1976, SM 45.
37ALE nr. 3 1974
1Allers
1Allmänt om tärningar: Uppgrävt förflutet för PK-banken i Lund, Malmö, 1976.
1Ander, Karl-Erik "Hus och folk i Stattena", sid. 230-236.
2Ander, Karl Erik (2001). Hus och folk i Stattena: barn- och ungdomsminnen från stadsdelen jämte lite historik. Helsingborg: K.E. Ander
1Ander, Karl Erik (2001). Hus och folk i Stattena: barn- och ungdomsminnen från stadsdelen jämte lite historik. Helsingborg: K.E. Ander, s. 192.
1Ander, Karl Erik (2001). Hus och folk i Stattena: barn- och ungdomsminnen från stadsdelen jämte lite historik. Helsingborg: K.E. Ander, s. 201-202.
1Ander, O-son K E, Det gamla Helsingborg - och det nya - som kameran räddat, Del XIV, sid 2 omslagsbilden
1Andersen, Troels, Albert Gottschalk 1866-1906, 1977 och nytryck 2012
1Anderson, Harald, artikel i Gamla Carlscronas medlemsblad "Kaulskroniten" nr. 1 2007.
1Andersson, Glenn Lauritz: Mordet på Dagmar Kofoed, planerad utgivning 2021.
1Andersson, Glenn Lauritz: Mordet på Dagmar Kofoed och andra kriminalgåtor från nordvästra Skåne 1903-53, Helsingborg 2002.
1Antik & Auktion nr. 2 2002
1Antik och Auktion 9/2008 s. 66 (där föremålet är avbildat)
2Antik och Auktion nr. 2 2002
1Antik och Auktion nr. 4 2012
1används som omslags bild till "Med helsingborg i sökaren". 2013
1Arbete och redskap, Nils-Arvid Bringéus red.
8Arbetet
1Arbetet 1961-12-13
1Arbetet 1990-04-17 (runa), HD 1990-04-15 (runa)
1Arwidsson, Greta, Die Gräberfunde von Valsgärde vol I-III.