logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMHändelse - Avbildad

CountValue
1....från striden
18 saligheters förkunnande
1Abraham offrar sin son Isak
1Absalom blifwer dödad av Joab, 2 Sam.bok
1Adam och Eva i paradiset
1Ahasveros och Vastis gästabud, Esters bok.
1Ängel och basilisk
1Ångfärjetrafikens invigning
1Arbetets redaktion gjorde en test av HBG:s gatukök, Eneborgsgrillen segrade.
1Återkomst från kriget
1Besatt kvinna
1Bileams åsninna
1Bileams åsninna, 4 Moseb. 2 kap.
5Bröllopet i Kana
3Bröllopet i Kana, Joh. 2 kap.
1Christian V belägrar Helsingborg 1676
1Christi hudflängande
1Daniel i lejongropen
1Dansen kring guldkalven
1David smörjs till konung
1Den barmhärtige samariten
1Den cananeiska kvinnan
1Den cananeiska kvinnan, Matt. 15 kap.
1Den förlorade sonen
1Den förlorade sonen, Luk. 15 kap.
1Den förlorade sonen, Luk 15 kap.
1Den förlorade sonen (Luk. 15 kap)
1Den förlorade sonens historia, Luk. 15 kap.
1Den helige ande nedfaller över apostlarna, Apostlagärningarna 2, v. 1
1Den kananeiska kvinnan, Matth. 15
1Den rike mannen och Lazarus
1Den rike mannen och Lazarus, Luk. 16 kap.
1Den samaratiska kvinnan kom till Jesus vid brunnen
1Den samaritiska kvinnan
2Den samaritiska kvinnan, Joh. 4 kap.
1Den störste i himmelriket
1Det lyckliga valet
1De tre vise männen
3De visa och de fåvitska jungfrurna
1Drottningen av rika Arabien kommer till konung Salomo.
1Egyptens plågor
1Elia i Nineve
2Elie himmelsfärd
1Faraos hår
1Fariséen och publicanen, Luk. 1.. kap.
1Fariséerna
1H55-utställningen
1H99-utställningen
1Hagar far ut i öknen med sin son (Ismael), 1 Mosebok.
1Helsingborg 900 år
2Hemkomsten
1Hövitsmannens son
2Isebel kastas ut för hundarna
1Jefta, Domarboken 11 kap.
1Jeftas dotter, Dom.bok. 11 kap.
1Jeftas dotter, Domarboken 1 kap, v. 39
1Jerikos fall
1Jerikos murar faller
1Jesu bön i örtagården
1Jesu dop
1Jesu dop i Jordans flod, Matt. 3 kap.
1Jesu födelse i Betlehem
2Jesu inridande i Jerusalem, Matt. 21 kap.
1Jesu intåg i Jerusalem
1Jesus bär sitt kors
1Jesus beder i örtagården och swettar blod, Matt. 26 kap.
1Jesus ber i örtagården
1Jesus ber i örtagården, Matt 25 kap.
1Jesus besvarar frågor om skattpenningen
1Jesus blir förrådd av Judas, Matt 26. kap.
1Jesus delar ut bröd och fiskar
1Jesus döms till döden, Joh. 19 kap.
1Jesus hos Maria och Marta
1Jesus i örtagården
1Jesus i Simons hus
1Jesus led på korset
1Jesus och den kananeiska kvinnan, Matt. 15 kap.
1Jesus och fyra kvinnor med lindebarn
1Jesus och vuxen med barn, Luk....kap.
1Jesus stillar stormen
1Jesus uppväcker Jairi dotter, Luk. 8 kap.
1Jesus vid tolv års ålder i templet
1Johannes i fängelse
1Jonas sovande under kurbitsen
1Josef får uppenbarelse i drömmen, Matt. 2 kap.
1Josef och hans bröder, 1 Moseb.
1Josef och Maria söker Jesus
1Josef och Potifars hustru David och Jonatan
1Joseph (?) drager från sin swärfader Labba
1Josua möter Jerikos murar stängda
1Karnevalen i Lund 1866
2Komedien
1Konung Ahasweros gästabud, Esters bok 1 kap.
1Kristi förklaring;måltid
1Kristi inridande i Jerusalem
1Kristi uppståndelse
1Kristus botar den blinde och döve
1Lammet med korsfanan på Sions berg
1Luk. 10 kap.
1Marie Arndt
1Marie bebådelse
1Mose folk till farao
1Mose hos Farao
1Moses m stentavlor vred på Aron
1Mose stav
1Mottagarna av Helsingborgsmedaljen 1995
2Nattvarden
1nyår
1Om Christi förf.....
1Om den yttersta domen
1Operation Öresund
1Passionhistorien
1Passionshistorien
2Pelikanen
53Pride 2018
1Rebecka vid brunnen, 1 Moseb. 24 kap.
1Röda Havsvandringen
5S:t Clemens utgrävningen
2S:t Göran och draken
1Saliga äro de renhjärtade, Matth..kap. (Jesus samt man)
1Salomos dom
1Scener ur Davids och Sauls historia
1scen ur Luk. 22 kap;
1Simon i templet
1Simon lovsång, Luk 22 kap.
1Slaget vid Stralsund 1715
1Sodom och Gomorra
1Stallet i Betlehem
1Tecknad bild av ung prins som använder TV:n som fordon
1Tecknad bild på framsidan som visar familj som tittar på TV
2Tidningen Arbetet genomförde en test och betygsate Helsingborgs gatukök, här se
1Tre män i den brinnande ugnen
13Trettondagsafton
1Utdelning av Helsingborgsmedaljen 1995
1Vernissage på utställningen "Landskapets Gåtfullhet" av Nils-Åke Siversson
2x
1Yttersta domen