logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMYrke

CountValue
2adelsman
30adjunkt
1adjunkt i franska
1adjutant
1administrativ chef på Stadsbyggnadskontoret
1advisor
14advokat
1advokat, privat
6affärsbiträde
2affärschef
1affärsföreståndare
2affärsinehavare
5affärsinnehavare
1affärsintendent
6affärsman
1affischör
4agent
1agitator
12agronom
2akademiritmästare
1akrobat
1aktivarie
1Aktuarie i generaltullstyrelsen
1akvarellmålare
2alkemist
1Allmogemålare
1amanauens
6amanuens
1amanuens vid Helsingborgs museum. Senare antikvarisk expert vid Boverket.
1amatörentomolg (skalbaggssamlare)
1amatörentomolog
1amatörfotograf
1amatörkonstnär
1ambassadör
1amerikansk proffsboxare
9amiral
1amiralitetskammarråd
1ammanuens
1anatom
1andre kapten
1andre stadsfogden
1animatör
1antenntillverkare
1antikexpert
20antikhandlare
1antikvariat
14antikvarie
1antikvarie, vik.
6antikvitetshandlare
1antropolog
16apotekare
1apotekschef
1arbbetade på Grafiska Museet i Hbg.
1Arbetade på Fredriksdal
1Arbetade på restaurang
7arbetare
1Arbetar ombord på Forsea Ferries
1Arbetar på Röda kvarn.
2arbetsförman
2arbetskarl
1arbetsledare
1arbetsledare SAS
1arbetsstudieman
1arbetsterapeut
1ariktekt
1ark
10arkeolog
79arkitekt
1Arkitekt, fältarbetare
2arkitekt SAR
2arkivarie
1arkivråd
1armé officer
1arrangemanskoordinator
2arrangör
7arrendator
2art director
1artilleriofficer
2artillerist
13artist
1arvfurste
1assesor
1assesorska
6assessor
1assessor i Svea hovrätt
3assistent
1astrolog
1astronom
1ateljerista
1attorney
1auditör
4auktionsförrättare
1auktionskomissarie
1auktoriserad guide
1Auskultant vid V Ullmans folkhögskola
1automobilförman
1avd. chef Sofiero
5avdelningschef
1avdelningschef Skåne-Hallands utsädes AB, Hbg, sedan Weibulls i Landskrona.
1avdelningsföreståndare
1avdelningskontorschef