logo

Carlotta - the museum database

266-54 :: arkivalie, planritning, ritning, uppmätningsritning

Object description
Uppmätningsritningar över Kärnan, signerade av Alfred Hellerström, 5 st. Fasaden och planen.

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.