logo

Carlotta - the museum database

bild

100-32 :: besman, våg

Object description
Besman av trä, bestående av en stång med krok av järn i ena änden och en rund motvikt den andra. Handtaget saknas.
Sakord
besman; våg
Inventarienummer
100-32
Antal ingående delar
1
OCM
804; 804 3
Svenska ämnesord
mätinstrument; vågar
Gruppering
Kultur
Materialkategori
metall; trä
Material
järn
Längd
70 cm
Beskrivning
Besman av trä, bestående av en stång med krok av järn i ena änden och en rund motvikt den andra. Handtaget saknas.
Funktion
Har använts för att väga med.
Historik
Ett besman eller betsman är en handhållen hävstångsvåg. Den har en motvikt och en rörlig upphängningspunkt. Principen är en tvåarmad hävstång med ett handtag fäst vid en pivotpunkt i mitten. Det som ska vägas hängs till exempel i en krok i ena änden av stången. I andra änden finns en vikt. Handtaget med pivotpunkten flyttas längs stången tills jämvikt uppnåtts. Stången är graderad så att vikten då kan avläsas från pivotpunktens läge. En snarlik våg är pyndaren. Den skiljer sig från ett besman genom att handtaget är fast vid stången och vikten rörlig. Sedan medeltiden gällde för städerna att besman skulle vara försedda med stadens och justerarens märke för att vara giltiga. Från 1500-talet blev en kronstämpling "kröning" av kontrollerade besman vanligare. 1638 gjordes ett försök att avskaffa pyndare och besman hos Kronans uppbördsmän, i städer och på marknadsplatser. Förbudet fick liten effekt, trots att det upprepades 1665, där man dock förtydligade att besman ännu var tillåtna till husbehov. 1739 kom en förordning, där besman förbjöds vid allmän handel, med undantag av fiskhandel. Denna förordning gällde fram till 1855, då träbesman förbjöds. Vid ungefär den tiden börjar järnbesman, som mera sällsynt förekommit redan på 1500-talet ersätta träbesmanen. Krönta järnbesman tillverkades ännu i början av 1900-talet.; Skänkt till samlingen av fröken Stina Påhlsson från Helsingborg.
Källor, Wikipedia - beskrivning av
sv.wikipedia.org
Personnamn - Tidigare ägare
Påhlsson, Stina
Tidpunkt - Förvärv till museet
1932
Förvärvsomständigheter - Till museet
gåva
Personnamn - Förvärvat från
Påhlsson, Stina

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.