logo

Carlotta - the museum database

bild

DIG_2021_142 :: fotografi

Object description
Joakim Lindbom har vaccinerat sig mot Covid-19 och väntar tillsammans med andra nyvaccinerade på eventuell rekation. Alla som har vaccinerat måste vänta en kvart innan de får gå. Alla sitter på behörigt avstånd från varandra. Bilden är tagen i Pingstkyrkans lokaler på Gåsebäcksvägen 10.
Sakord
fotografi
Inventarienummer
DIG_2021_142
Arkivreferens
Helsingborgs museers dokumentationsarkiv F52
Motivkategori
scener, övriga
OCM
751
Motivord
frikyrka; kors; man; munskydd; pandemier; vaccinering
Svenska ämnesord
pandemier
Klassifikation HeM
Corona; samtidsdokumentation
Företagsnamn - Fotograf
Kulturmagasinet/Helsingborgs museer
Personnamn - Fotograf
Bank, Anna
Gruppering
Foto
Tidpunkt - Fotografering
2021-06-02
Fototeknik - Svartvit, färg
färg
Mediatyp - Analog, digital
digital
Beskrivning
Joakim Lindbom har vaccinerat sig mot Covid-19 och väntar tillsammans med andra nyvaccinerade på eventuell rekation. Alla som har vaccinerat måste vänta en kvart innan de får gå. Alla sitter på behörigt avstånd från varandra. Bilden är tagen i Pingstkyrkans lokaler på Gåsebäcksvägen 10.
Historik
Den 27 december2020 inleddes arbetet med att vaccinera personer i Sverige mot covid-19. De första doserna gick till de som har det allra största behovet av skydd, som boende på särskilda boenden för äldre. Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjöds vaccinet före den som löpte lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. Aktuella utbrott / Covid-19 / Vaccination mot covid-19 / Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination Smittskydd & beredskap Antibiotika och antibiotikaresistens Expandera Krisberedskap Expandera Smittsamma sjukdomar Utbrott Expandera Aktuella utbrott Expandera Covid-19 Expandera Om sjukdomen och smittspridning Expandera Vaccination mot covid-19 Expandera Bra att veta om din vaccination mot covid-19 Expandera Frågor och svar om vaccination mot covid-19 När får jag mitt vaccin Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination Expandera Förtydligande angående vaccination av personal inom vård och omsorg i fas 2 För personal inom vård och omsorg Expandera Informationsmaterial Expandera Kampanjmaterial Skydda dig och andra Expandera Statistik och analyser Expandera Frågor och svar Testning och smittspårning Expandera Verksamheter Expandera För personal inom vård och omsorg Expandera Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 Expandera Om covid-19 på olika språk Expandera Informationsmaterial Expandera Lokala rekommendationer Föreskrifter och allmänna råd Salmonella Enteritidis (Sverige, december 2020–pågående) Utbrottsarkiv Expandera Livsmedel och vatten – utbrottshandbok Vaccinationer Expandera Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner Expandera Övervakning och rapportering Expandera Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 Lyssna Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Läs om prioritetsordningen på andra språk på krisinformation.se Alla som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccinationen i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare. Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen om covid-19 och vaccinernas effekter ökar. Vaccinerna mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i rekommendationerna till regionerna och kommunerna för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Prioritetsordningen är ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att grupper med störst behov av skydd prioriteras i olika faser. Fas 1 I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. Fas 2 Den andra fasen innefattar följande grupper: Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter. Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först. Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. Fas 3 Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper: Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan). Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. Fas 4 I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. Källa: Folkhälsomyndigheten; Joakim hade inga problem med att få tid till vaccinering eftersom han väntade med att boka tills helsingborgstiderna släpptes. Han hade Covid-19 i julas och test visad att han hade antikroppar. Därefter har han kunnat slappna av lite när det gäller pandemin. Det har aldrig funnits någon tvekan om att Joakim skulle vaccinera sig och han har inte oroat sig över vilken sorts vaccin han skulle få. Han menar att de risker med Astra Zenicas vaccin, som det stått mycket om i pressen, är betydligt lägre än den risk som finns om man inte vaccinerar sig. Under pandemin harJoakim mest längtat efter att resa till andra länder igen och efter kultur. Han har redan bokat biljett till konsert i maj 2022. När det gäller den sociala biten, har han och övriga i familjen träffat vänner utomhus.; Vaccinationen mot Covid-19 var indelad i flera faser. I fas 4 ingick personer mellan 50 – 59 år. Den 17/5 släpptes tiderna för skåningar som ingick i fas 4. I Skåne finns ungefär 150 000 personer i denna ålder och när tiderna och kaos utbröt när en stor mängd personer försökte boka tid samtidigt när tiderna släpptes klockan 9 på morgonen. Till en början fanns det endast nio platser för massvaccination i Skåne: Kristianstad, Trelleborg, Malmö, Lund, Klippan och Ängelholm. Från och med nu tar privata aktörer över vaccineringen. Den 27/5 påbörjades vaccinering i fas 4 i Helsingborg. Det skedde i Pingstkyrkans lokaler på Gåsebäck. Här planerade Svea vaccin att vaccinera ungefär 5000 personer i veckan. Trycket på att boka tider var väldigt hårt. ” Klockan 9 i måndags öppnade bokningen i Helsingborg för alla som är 50-59 år. Men bara efter någon timme kraschade Svea vaccins bokningssida, där man sedan förra veckan även erbjuder tider i Kristianstad. – Inom en kvart hade vi över 170 000 besök. Alla är inne samtidigt och uppdaterar sidan och det klarar inte systemet, säger Nathalie Blixt och berättar att företaget nu tittar på att införa kösystem på sidan. På den ordinarie mottagningen på Järnvägsgatan i Helsingborg har man tagit emot 900 mejl och lika många telefonsamtal.” (Helsingborgs Dagblad 2021-05-27)
Personnamn - Avbildad
Lindbom, Joakim
Företagsnamn - Avbildat
Svea vaccin; Pingstkyrkan
Land - Avbildat
Sverige
Landskap - Avbildat
Skåne
Län - Avbildat
Skåne
Kommun - Avbildad
Helsingborg
Stadsdel - Avbildad
Gåsebäck
Gata - Avbildad
Gåsbäcksvägen
Adress - Avbildad
Gåsbäcksvägen 10
Licens - media
In Copyright

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.