logo

Carlotta - the museum database

Trapp, Gisela, Henckel, Gisela

Visat namn
Trapp, Gisela; Henckel, Gisela
Efternamn
Henckel [född]; Trapp [gift]
Personnamn
Gisela Trapp; Gisela Henckel
Förnamn
Gisela [tilltalsnamn]
Kön, Ålder
k
Titel - Personens
konsulinna; fru; konstnär
Tidpunkt - Födelse
1873-04-18
Tidpunkt - Död
1958-05-02
Yrke
konstnär; Illustratör; konstnär
Gruppering
Deponerad konst; Kultur
Historik
Gift med Oscar Trapp.; Dotter till Ida Henckel f Rosenberg och Carl Henckel. Gift med Oscar Trapp 1902. Konstnär, illustratör. Litt.hänvisning Kring Kärnan nr 26 sid 43-63.;

Gisela var dotter till Carl och Ida Henckel. Carl var skeppsredare och en av grundarna till Helsingborgs varv. Gisela hade två äldre systrar, Elisabeth och Carola, och alla tre var duktiga på att teckna och rita. Hon fick konstutbildning som privat elev hos konstnären NP Mols i Köpenhamn, och hon deltog i målarkurser sommartid som konstnären Elisabeth Keyser anordnade i Arild. Familjen Henckel var bland de första sommargästerna i Arild och här ägnade sig Gisela åt friluftsmåleri. Gisela gjorde också flera utlandsresor tillsammans med sin syster Carola, där de studerade konst och kultur.

Gisela Henckel kom på 1890-talet i kontakt med författaren Eva Wigström, som var verksam i Helsingborg, och hon kom att illustrera flera av Wigströms böcker. Tack vare detta etablerade sig Gisela Henckel som en av Sveriges främsta barnboksillustratörer, med uppdrag åt flera olika förlag, bland annat barnbiblioteket Saga.

I oktober 1902 gifte sig Gisela med Oscar Trapp, ägare till egendomen Fredriksdal i Helsingborg. Samtiden beskrev deras äktenskap som mycket lyckligt. Gisela fortsatte sin konstnärliga verksamhet, ofta inspirerat av Oscars intresse och engagemang för Helsingborgs historia och kulturarv. Paret bodde dels på Fredriksdal och dels i "Köpmännens hus" på Södra Storgatan. De hade också ett sommarhus i Arild. Paret gjorde flera utlandsresor tillsammans bland annat till Rom.

Oscar Trapp avled 1916, och Gisela sörjde sin make djupt. Ett par år tidigare hade hon konverterat till katolicismen, något hon gav offentlighet åt efter sin makes död. Hon övergick nu till att måla nästan uteslutande religiösa motiv. I Arild lät hon uppföra ett kapell i början av 1920-talet, som hon smyckade invändigt med bilder ur den medeltida Arildslegenden. 1923 skänkte Gisela ett stycke mark på Mungavången i södra delen av Helsingborg till den då nybildade katolska församlingen i Helsingborg, och i slutet av 1920-talet byggdes S:t Clemens katolska kyrka här.

När Oscar dog ärvde Gisela Fredriksdal men i mars 1918 fick Helsingborgs stad ett gåvobrev av henne som innebar att hon skänkte större delen av egendomen till staden för att man där skulle anlägga ett friluftsmuseum. Fram till 1937 bodde hon dock periodvis i herrgården.

Hon tilldelades Helsingborgsmedaljen 1952, stadens förtjänsttecken till "välförtjänta medborgare".

;

Gisela Trapp föddes 18 april 1873 som tredje dotter till skeppsredare och konsul Carl Joachim Henckel och Ida Fredrika Rosenberg. Hennes systrar hette Carola Fredrika Catarina och Siri Ida Elisabeth.

Gisela gifte sig den 6 oktober 1902 med konsul Oscar Ferdinand Trapp, född i Helsingborg 1847, dog 1916.

Källuppgifter
"Helsingborgs stadslexikon A-Ö" , 2006; Svenskt konsnärslexikon V, Allhems förlag 1967, Malmö; Kring Kärnan nr 26 sid 43-63.; skbl.se; skbl.se [Svenskt kvinnobiografiskt lexikon ]
Se Stadslexikonet
stadslexikon.helsingborg.se [Gisela Trapp]
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Län
Malmöhus
Kommun
Helsingborg
Stad
Helsingborg
Ort
Arild [sommarbostad]
Adress
Fredriksdal; Fredriksdals herrgård